COVID-19 Fight
Összesen 454 találat 10 szótárban. Részletek
üti
  1. wham
   USA: hwæ'm
  1. wham
   USA: hwæ'm
  1. toll
   USA: toʊ'l UK: toʊl
  1. thump
   USA: θʌ'mp UK: θʌmp
  1. thump
   USA: θʌ'mp UK: θʌmp
  1. thrash
   USA: θræ'ʃ UK: θræʃ
  1. biz thrash
   USA: θræ'ʃ UK: θræʃ
  1. take after
   USA: teɪ'k æ'ftəː· UK: teɪk ɑftər
  1. strike a blow
   USA: straɪ'k eɪ' bloʊ' UK: straɪk eɪ bloʊ
  1. slap
   USA: slæ'p UK: slæp
  1. slap
   USA: slæ'p UK: slæp
  1. ram
   USA: ræ'm UK: ræm
  1. punch
   USA: pʌ'ntʃ UK: pʌntʃ
  1. pound
   USA: paʊ'nd UK: paʊnd
  1. táj rég peal
   USA: piː'l UK: piːl
  1. szl mill
   USA: mɪ'l UK: mɪl
  1. mall
   USA: mɔː'l UK: mɔːl
  1. lash
   USA: læ'ʃ UK: læʃ
  1. knuckle
   USA: nʌ'kʌ·l UK: nʌkl
  1. knock
   USA: nɔ'k UK: nɔk
  1. kill
   USA: kɪ'l UK: kɪl
  1. jab
   USA: ʤæ'b UK: ʤæb
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. fib
   UK: fɪb
  1. dub
   USA: dʌ'b UK: dʌb
  1. biz AUS dong
   USA: dɔː'ŋg
  1. buffet
   USA: bʌ'fʌ·t UK: bʊfeɪ
  1. beat
   USA: biː't UK: biːt
  1. Hangos nevetésre fakadt, és a csípőjét ütötte a kezével.
    1. He laughed aloud and beat his hand on his thigh.
    1. He laughed aloud and beat his hand on his thigh.
  1. beat
   USA: biː't UK: biːt
  1. Hangos nevetésre fakadt, és a csípőjét ütötte a kezével.
    1. He laughed aloud and beat his hand on his thigh.
    1. He laughed aloud and beat his hand on his thigh.
 1. sp
  1. bat
   USA: bæ't UK: bæt
üti
  1. peal
   USA: piː'l UK: piːl
  1. jiggle
   USA: ʤɪ'gʌ·l UK: ʤɪgl
ütegfn
 1. kat
  1. battery
   USA: bæ'təː·iː· UK: bætəriː
ütemi
  1. time
   USA: taɪ'm UK: taɪm
  1. time
   USA: taɪ'm UK: taɪm
  1. tick
   USA: tɪ'k UK: tɪk
  1. tempo
   USA: te'mpoʊ" UK: tempoʊ
 1. műsz gj
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
 2. zene
  1. stave
   USA: steɪ'v UK: steɪv
 3. zene
  1. irod pulse
   USA: pʌ'ls UK: pʌls
  1. numbers
   USA: nʌ'mbəː·z UK: nʌmbəz
 4. zene
  1. rég measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
  1. lilt
   USA: lɪ'lt UK: lɪlt
  1. cadence
   USA: keɪ'dʌ·ns UK: keɪdəns
 5. zene
  1. irod beat
   USA: biː't UK: biːt
  1. A fuvola a negyedik ütemben lép be.
    1. The flute comes in on the fourht beat.
  2. A zene ütemére dobolt a lábával.
    1. He tapped his foot to the beat of the music.
 6. zene
  1. bar
   USA: bɔ'r UK: bɑr
ütemelőzőfn
 1. zene
  1. upbeat
   USA: ʌ'pbiː"t
ütemesmn
  1. rhythmic
   USA: rɪ'ðmɪ·k UK: rɪðmɪk
  1. measured
   USA: me'ʒəː·d UK: meʒəd
  1. cadent
   UK: keɪdənt
  1. cadenced
   UK: keɪdənst
ütemezi
  1. scan
   USA: skæ'n UK: skæn
ütemezésfn
  1. timing
   USA: taɪ'mɪ·ŋ UK: taɪmɪŋ
  1. scansion
   UK: skænʃn
ütem(ezés)fn
  1. timings
   UK: taɪmɪŋz
ütemezés kézzelfn
 1. zene
  1. irod beat
   USA: biː't UK: biːt
ütemezőfn
  1. scheduler
   USA: ske'dʤuː·ləː· UK: ʃedjuːlər
ütem, iram, sebességelölj
  1. pace
   USA: peɪ's UK: peɪsiː
ütemkiértékelőfn
  1. decoder
   USA: dɪ·koʊ'dəː· UK: diːkoʊdər
ütem (motorban)fn
  1. cycle
   USA: saɪ'kʌ·l UK: saɪkl
ütemre meneteli
 1. kat
  1. pace
   USA: peɪ's UK: peɪsiː
ütemtervfn
  1. schedule
   USA: ske'ʤuː·l UK: ʃedjuːl
  1. Az ütemterv évente felülvizsgálatra kerül.
    1. The schedule shall be reviewed annually.
ütésfn
  1. wham
   USA: hwæ'm
  1. biz whack
   USA: hwæ'k UK: wæk
  1. thwack
   UK: θwæk
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
  1. Csíkot hagy a bőrön az ostor csapása, de a nyelv csapása csontokat tör össze.
    1. The stroke of a whip makes a blue mark: but the stroke of the tongue will break the bones.
  2. Számláltam minden óraütést.
    1. I counted every stroke. (of the clock)
  1. strike
   USA: straɪ'k UK: straɪk
  1. spank
   USA: spæ'ŋk UK: spæŋk
  1. sock
   USA: sɔ'k UK: sɔk
  1. smack
   USA: smæ'k UK: smæk
  1. szl GB slosh
   USA: slɔ'ʃ UK: slɔʃ
  1. slap
   USA: slæ'p UK: slæp
  1. slap in the kisser
   USA: slæ'p ɪ'n ðiː· kɪ'səː· UK: slæp ɪn ðiː kɪsər
  1. punch
   USA: pʌ'ntʃ UK: pʌntʃ
  1. prod
   USA: prɔ'd UK: prɔd
  1. pounding
   USA: paʊ'ndɪ·ŋ UK: paʊndɪŋ
  1. percussion
   USA: pəː·kʌ'ʃʌ·n UK: pəkʌʃn
  1. biz milling
   USA: mɪ'lɪ·ŋ UK: mɪlɪŋ
  1. rég lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
  1. knock
   USA: nɔ'k UK: nɔk
  1. kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. jab
   USA: ʤæ'b UK: ʤæb
 1. sp
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. fib
   UK: fɪb
  1. dub
   USA: dʌ'b UK: dʌb
  1. dent
   USA: de'nt UK: dent
  1. átv biz AUS cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. biz clout
   USA: klaʊ't UK: klaʊt
  1. biz clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
  1. clinker
   UK: klɪŋkər
  1. claw
   USA: klɔː' UK: klɔː
  1. clashing
   USA: klæ'ʃɪ·ŋ UK: klæʃɪŋ
  1. clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
  1. clap
   USA: klæ'p UK: klæp
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
  1. rég bust
   USA: bʌ'st UK: bʌst
  1. bump
   USA: bʌ'mp UK: bʌmp
  1. buffet
   USA: bʌ'fʌ·t UK: bʊfeɪ
  1. box
   USA: bɔ'ks UK: bɔks
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
  1. Steve akkora ütést kapott verekedés közben, hogy a földre esett.
    1. Steve got such a blow in the fight that he fell to the floor.
  2. Ez a csapás befejezte a harcot.
    1. That blow was the last of the battle.
  1. biff
   USA: bɪ'f UK: bɪf
  1. beating
   USA: biː'tɪ·ŋ UK: biːtɪŋ
  1. beat
   USA: biː't UK: biːt
  1. bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
üt(és)i
  1. slap
   USA: slæ'p UK: slæp
ütés a szemrefn
  1. sock
   USA: sɔ'k UK: sɔk
ütés átkísérésefn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása