COVID-19 Fight
варваризъм [h -змътnincs
  1. változat:
  2. варвари|зъм [h -змът
    1. -зми]
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása