COVID-19 Fight
езикnincs
 1. változat:
 2. -ци
   1. възпаление на ~а
     1. nyelvgyulladás, glosszitisz
   2. обложен ~
     1. lepedékes nyelv
   3. виси ми
     1. v.
   4. върти ми се на ~а
   1. връзва/завързва ~а [на]
     1. hallgatásra kényszerít vkit, vkinek a szájára lakatot tesz
   2. глътна си ~а
     1. meghökkent
     2. zavartan elnémult, leragadt a nyelve
     3. befagyott a szája, szólni sem tudott
   3. дръж си ~а!
     1. tartsd a szád!
   4. говорим на един (и
   5. ~
     1. egy nyelven beszélünk, (meg)értjük egymást
   6. държи неприличен ~ [пред
     1. vki előtt illetlenül beszél
     2. illetlen kifejezéseket használ
   7. ~ мой враг мой
     1. ne szólj szám, nem fáj fejem!
   8. има дълъг ~
     1. hosszú a nyelve, sokat fecseg/nyelvel
   9. каквото ми е на
   10. такова/това ми е на ~а
     1. ami a szívemen, a számon
   11. не може да си завърти ~а
     1. nem indul el v. nem forog a nyelve
   12. знае си ~а
     1. vigyáz a nyelvére
   13. идва ми на ~а
   1. с изплезен ~
     1. lógó nyelvvel, fáradtan
   2. да ми изсъхне ~а, ако
     1. száradjon el a nyelvem, ha
   3. има остър ~
     1. csípős/éles nyelve van
   4. кълчи/чупи си ~а
     1. (el)töri a nyelvét
   5. ~а ти ще отрежа
     1. kivágom a nyelvedet
   6. пепел ми на ~а!
     1. ne szólj szám, nem fáj fejem
   7. плези ~
     1. nyelvét öltögeti
   8. посвива си ~а
     1. behúzza a nyelvét, jobban vigyáz a nyelvére
   9. ~ът му се преплита
     1. összegabalyodik v. akadozik a nyelve
   10. развързва си ~а
     1. szabadjára engedi a nyelvét
   11. злите -ци разправят
     1. a rossz/gonosz nyelvek mesélik
   12. вързан в ~а
     1. ügyetlenül/ nehézkesen beszélő, nehezen forog a nyelve
   13. стиска ~а си зад зъбите
     1. féken tartja a nyelvét
   14. сърби го ~а
     1. viszket a nyelve
     2. igen szeretne szólni/felszólalni
   15. от ~а си тегли/пати
     1. a nyelve miatt vannak kellemetlenségei
     2. ráfizet a nyelvére
   16. туря на ~а си
     1. nyelvére vesz
     2. megszól vkit
   17. цъка с ~а си
     1. csettint a nyelvével
  1. говежди ~
езиковnincs
  1. ~а бариера
    1. nyelvi korlát
  2. ~ дар
    1. nyelvtehetség
  3. ~ закон
    1. nyelvtörvény
  4. ~а наука
    1. nyelvtudomány
  5. ~а област
    1. v.
  6. ~о землище
    1. nyelvterület
  7. ~а общност
    1. nyelvi közösség
  8. ~ паметник
    1. nyelvemlék
  9. ~о развитие
    1. nyelvfejlődés
  10. ~о родство
    1. nyelvrokonság
  11. ~о средство
    1. nyelvi eszköz
  12. балкански ~ съюз
    1. balkáni nyelvi szövetség
  13. ~о творчество
    1. v.
  14. ~а култура
    1. nyelvművelés
  15. ~о упражнение
    1. nyelvgyakorlat
  16. ~ усет
    1. nyelvérzék
  17. ~о училище
    1. nyelvi iskola, nyelviskola
  18. ~ факт
    1. nyelvi tény
  19. ~о явление
    1. nyelvi jelenség
  20. ~и познания
    1. nyelvismeret
    1. nyelvileg
езиковед /~каnincs
езиковедскиnincs
 1. változat:
 2. езиковедск|и
  1. -а дискусия
    1. nyelvtudományi vita
  2. ~ изследвания
    1. nyelvtudományi kutatások
  3. -а наука
    1. nyelvtudomány
  4. издирва ~
    1. nyelvészetileg kikutat
езиковедско-историческиnincs
езиковиденnincs
 1. változat:
 2. -дн-
езикознаниеnincs
  1. родно ~
    1. hazai nyelvtudomány
  2. сравнително-историческо ~
    1. összehasonlító történeti nyelvtudomány
  3. съпоставително ~
    1. kontrasztív v. egybevető nyelvészet
БЕС = Балкански езиков съюзnincs
ИБЕ = Институт за български езикnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása