COVID-19 Fight
разрезnincs
  1. надлъжен ~
    1. hosszmetszet
  2. напречен ~
    1. keresztmetszet
  1. в ~ [с
    1. vmivel ellentétben
  2. техните дела са в пълен ~ с тези думи
    1. tetteik szöges ellentétben állnak e szavakkal
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása