COVID-19 Fight
тонnincs
  1. [h ~ът
  2. ~ове]
    1. tonna
  3. метрически ~
    1. métertonna
  4. двa ~а въглища
    1. két tonna szén
тонnincs
  1. [h ~ът
  2. ~ове]
   1. заповеднически ~
     1. parancsoló hang
   2. началнически ~
     1. főnöki hang
   3. на повишен ~
     1. emelkedett hangon
   4. поучителен ~
     1. (ki)oktató hang
   5. променя ~а
     1. hangot/hangnemet változtat
  1. половин ~
    1. fél hang
  2. цял ~
    1. egész hang
  3. дава ~zm/бй
    1. megadja a hangot, hangot ad
 1. műv
  1. сърдечен ~
    1. szívhang
тонnincs
  1. [h ~ът
  2. ~ове]
    1. tonhal
тонажnincs
тоналенnincs
 1. változat:
 2. -лн-
тоналностnincs
 1. változat:
 2. тоналнос|т
  1. [h -тта]
    1. hangnem, tonalitás
тонблендаnincs
тонинженерnincs
тонирамnincs
тоничен [-чн-] /-ческиnincs
 1. változat:
 2. тони|чен [-чн-] /-чески
  1. -ческо стихосложение
    1. hangsúlyos verselés
  1. -ческо средство
    1. erősítőszer, tonicum
тоничъкnincs
 1. változat:
 2. -чк-
  1. -чко го обича
    1. ilyen kevéssé/picit/keveset szereti
тонкилометър [h ~ътnincs
 1. változat:
 2. тонкиломе|тър [h ~ът
  1. -три]
    1. tonnakilométer
тонфилмnincs
т = тонnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása