COVID-19 Fight
Összesen 11 találat 2 szótárban. Részletek
формаnincs
 1. változat:
   1. женствени -и
     1. nőies idomok
   2. във ~ на кръст
     1. kereszt alakban
   3. загубила е ~та си
     1. elvesztette az alakját
  1. войнишка ~
    1. katonai egyenruha
  2. офицерска ~
    1. tiszti egyenruha/ uniformis
  3. парадна ~
    1. díszegyenruha
  4. ученическа ~
    1. diákruha, iskolás formaruha
  5. чиновник във ~
    1. egyenruhás tisztviselő
  1. леярска ~
    1. öntőminta, öntőforma, öntőedény
  2. ~ за торта
    1. tortasütő forma
  1. в забулена ~
    1. burkolt formában
  2. под ~ на заем
    1. kölcsön formájában, kölcsön alakban
  3. в обидна ~
    1. sértő formában
  4. ~ на работа
    1. munkaforma
  5. ~ и съдържание
    1. forma és tartalom
  6. ~ на управление
    1. kormányforma
  7. в писмена ~
    1. írásban
  8. държи на ~та
    1. ragaszkodik a külsőségekhez
  1. граматическа ~
    1. többes számú alak
  2. членна ~
    1. ragnévelős alak
  3. 7
    1. {sp} erőnlét, forma, kondíció
  4. не съм във ~
    1. nem vagyok formában
  5. тимът е в добра ~
    1. a csapat jó formában van
формаленnincs
 1. változat:
 2. -лн-
  1. -лна логика
    1. formális logika
  1. преподава -лно
    1. formálisan v. forma szerint ad elő
  2. членува -лно в съюза
    1. külsőleg/látszatra tagja a szövetségnek
формализирам сеnincs
формализъмnincs
 1. változat:
 2. h -змът
формалинnincs
формалистичен [-чн-] /-ческиnincs
 1. változat:
 2. формалисти|чен [-чн-] /-чески
формалист /~каnincs
  1. ffi/nő formalista
формалностnincs
 1. változat:
 2. формалнос|т
  1. [h -тта]
  1. митнически ~и
    1. vámkezelés(i formalitások)
  2. без ~и
    1. hagyjuk a formaságokat! minden teketória nélkül!
  1. извършва ~ите
    1. elvégzi a formaságokat
форматnincs
  1. картина от голям ~
    1. nagy méretű/alakú kép
  2. политик от голям ~
    1. nagy formátumú politikus
формацияnincs
 1. változat:
 1. geol
  1. réteg
   francia
  2. formáció
   francia
 2. pol
  1. formáció
   francia
  1. общественоикономически -и
    1. társadalmi-gazdasági alakulatok
 3. kat
  1. бойна ~
    1. harci alakzat
формаленmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása