COVID-19 Fight
Összesen 453 találat 4 szótárban. Részletek
Phare Accounting System - a Phare számviteli-könyvelési rendszere (EU)kif
Phare finanszírozás - A következő fő lépésekből áll (PHARE)kif
Phare Irányítási Bizottság - A "gazdasági szerkezetváltás segélyalapjának bizottsága" a Phare-ról alkotott jogszabály rendelkezése szerint jött létre. A tagállamok képviselői vesznek részt benne, elnöke a Bizottság képviselője. Eljárási szabályzata értelmkif
Phare költségvetés - Az Európai Unió éves költségvetésének része. Évenként, az EU Tanácsa és az Európai Parlament döntései alapján egy globál összeget határoznak meg, amelyet azután a Bizottság oszt fel részben tényszerű szempontok (népesség száma, egy főkif
Phare Számviteli Rendszer - A programirányító egységek (PMU) által a programok pénzügyi adminisztrálására szolgáló, kötelezően használt számviteli, könyvelési rendszer. (PHARE)kif
"Phare-törvények", a Phare-ról alkotott jogszabályok - A Tanács (EEC/EURATOM) 3906/89 számú, az EU Hivatalos Közlönyének 1989. december 23-I, EC L 375. számában megjelent rendelete határozta meg azokat az elveket, amelyek alapján az Európai Unió a Phare pkif
adó (PHARE)fn
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
ajánlás (PHARE)fn
  1. recommendation
   USA: re"kʌ·mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: rekəmendeɪʃn
ajánlatkérés (PHARE)kif
  1. request for quotation
   USA: riː·kwe'st frəː· kwoʊ·teɪ'ʃʌ·n UK: rɪkwest fəː kwoʊteɪʃn
  1. call for an offer
   USA: kɔː'l frəː· ʌ·n ɔː'fəː· UK: kɔːl fəː ən ɔfər
ajánlattevő (PHARE)mn
  1. tenderer
   UK: tendərər
alkalmasság (PHARE)fn
  1. eligibility
   USA: e"lɪ·ʤʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: elɪʤəbɪlɪtiː
államháztartás (PHARE)kif
  1. public finance
   USA: pʌ'blɪ·k faɪ'næ"ns UK: pʌblɪk faɪnæns
államközi (PHARE)mn
  1. intergovernmental
   USA: ɪ"ntəː·gʌ"vəː·nme'ntʌ·l UK: ɪntəːrgʌvnmentl
árjegyzék (PHARE)kif
  1. price schedule
   USA: praɪ's ske'ʤuː·l UK: praɪs ʃedjuːl
ártárgyalás (PHARE)kif
  1. negotiation of price
   USA: nʌ·goʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v praɪ's UK: nɪgoʊʃɪeɪʃn ɔv praɪs
átképzés (PHARE)i
  1. retraining
   USA: riː·treɪ'nɪ·ŋ UK: riːtreɪnɪŋ
átláthatóság (PHARE)fn
  1. transparency
   USA: træ·nspe'rʌ·nsiː· UK: trænspærənsiː
befektetésösztönzés (PHARE)kif
  1. investment promotion
   USA: ɪ"nve'smʌ·nt pəː·moʊ'ʃʌ·n UK: ɪnvestmənt prəmoʊʃn
befektetés; (PHARE)fn
  1. investment
   USA: ɪ"nve'smʌ·nt UK: ɪnvestmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása