COVID-19 Fight
Összesen 496 találat 18 szótárban. Részletek
autogejzírfn
  1. geyser
   USA: gaɪ'zəː· UK: giːzər
autogénhegesztéskif
  1. oxyacetylene welding
   UK: ɔksɪəsetəliːn weldɪŋ
autogénvágásfn
  1. torch cutting
   USA: tɔː'rtʃ kʌ'tɪ·ŋ UK: tɔːtʃ kʌtɪŋ
autogramfn
  1. autograph
   USA: ɔː'tʌ·græ"f UK: ɔːtəgrɑf
autoklávi
  1. autoclave
   USA: ɔː'toʊ·kleɪ"v UK: ɔːtoʊkleɪv
autokratafn
  1. autocrat
   USA: ɔː'tʌ·kræ"t UK: ɔːtəkræt
automatamn
  1. automaton, automata
   USA: ɔː·tɔ'mʌ·tɔ"n ɔː·tɔ'mʌ·tʌ· UK: ɔːtɔmətən ɔːtɔmətə
  1. automatic
   USA: ɔː"toʊ·mæ'tɪ·k UK: ɔːtəmætɪk
adagoló automatafn
  1. dispenser
   USA: dɪ"spe'nsəː· UK: dɪspensər
árusító automatafn
  1. vending machine
   USA: ve'ndɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: vendɪŋ məʃiːn
autófn
  1. tin Lizzie
   USA: tɪ'n lɪ'ziː·
  1. motor-car
   USA: moʊ'təː·kɔ"r UK: moʊtəkɑr
  1. motor car
   USA: moʊ'təː· kɔ'r UK: moʊtər kɑr
  1. CAR
   USA: kɔ'r UK: kɑr
  1. can
   USA: kʌ·n UK: kæn
  1. automobile
   USA: ɔː"tʌ·moʊ·biː'l UK: ɔːtəməbiːl
autó-mn
  1. automotive
   USA: ɔː"tʌ·moʊ'tɪ·v UK: ɔːtoʊmoʊtɪv
autóantennafn
  1. car aerial
   USA: kɔ'r e'riː·ʌ·l UK: kɑr eərɪəl
autóbalesetkif
  1. car accident
   USA: kɔ'r æ'ksʌ·dʌ·nt UK: kɑr æksɪdənt
autóbusszalkif
  1. by coach
   USA: baɪ' koʊ'tʃ UK: baɪ koʊtʃ
  1. by bus
   USA: baɪ' bʌ's UK: baɪ bʌs
autóbuszfn
 1. ritk hiv
  1. omnibus
   USA: ɔ'mnʌ·bʌ·s UK: ɔmnɪbəs
  1. motor-bus
   UK: moʊtəbʌs
  1. motor coach
   USA: moʊ'təː· koʊ'tʃ UK: moʊtər koʊtʃ
  1. coach
   USA: koʊ'tʃ UK: koʊtʃ
  1. bus
   USA: bʌ's UK: bʌs
autóbuszjáratfn
  1. bus service
   USA: bʌ's səː'vʌ·s UK: bʌs səːvɪs
autóbuszjegyfn
  1. transportation
   USA: træ"nspəː·teɪ'ʃʌ·n UK: trænspɔːteɪʃn
autóbuszkalauzfn
autóbuszonhsz
  1. aboard
   USA: ʌ·bɔː'rd UK: əbɔːd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása