COVID-19 Fight
Összesen 406 találat 18 szótárban.
bandavezérfn
  1. ganger
   USA: gæ'ŋəː· UK: gæŋər
bandázsfn
  1. dolly
   USA: dɔ'liː· UK: dɔliː
banditafn
  1. toughie
   UK: tʌfiː
  1. biz US thug
   USA: θʌ'g UK: θʌg
  1. ruffian
   UK: rʌfɪən
  1. holdup man
   USA: hoʊ'ldʌ"p mæ'n UK: hoʊldʌp mæn
  1. goon
   USA: guː'n UK: guːn
  1. desperado
   USA: de"spəː·ɔ'doʊ· UK: despərɑdoʊ
  1. brigand
   UK: brɪgənd
  1. bandit
   USA: bæ'ndʌ·t UK: bændɪt
bandita, gengszterkif
  1. gunman
   USA: gʌ'nmʌ·n UK: gʌnmən
banditaságfn
  1. banditry
   USA: bæ'ndʌ·triː· UK: bændɪtriː
bandukolfn
  1. amble
   USA: æ'mbʌ·l UK: æmbl
bandzsamn
  1. squint
   USA: skwɪ'nt UK: skwɪnt
bandzsa szemkif
  1. swivel eye
   USA: swɪ'vʌ·l aɪ' UK: swɪvl aɪ
bandzsíti
  1. squint
   USA: skwɪ'nt UK: skwɪnt
bandzsításfn
  1. squinting
   USA: skwɪ'ntɪ·ŋ UK: skwɪntɪŋ
  1. squint
   USA: skwɪ'nt UK: skwɪnt
  1. leer
   UK: lɪər
fegyveres banditafn
  1. gunman, gunmen
   USA: gʌ'nmʌ·n gʌ'nme"n UK: gʌnmən gʌnmən
öregesen bandukoli
  1. dodder along
   UK: dɔdər əlɔŋ
az egész bandakif
  1. the whole gang
   USA: ðiː· hoʊ'l gæ'ŋ UK: ðiː hoʊl gæŋ
bűnözőkből álló bandakif
  1. goon squad
   USA: guː'n skwɔ'd UK: guːn skwɔd
indiai erszényes borz (Nesokia bandicota)fn
  1. bandicoot
   UK: bændɪkuːt
bandafn
  1. pej e Rotte
   'rɔtə
   1. többes szám:
   2. Rotten
   1. birtokos eset:
   2. Rotte
  1. argó A e Platte
   'platə
   1. többes szám:
   2. Platten
   1. birtokos eset:
   2. Platte
  1. s Pack
   'pak
   1. birtokos eset:
   2. Packes
   3. Packs
  1. e Musik
   mu'ziːk
   1. többes szám:
   2. Musiken
   1. birtokos eset:
   2. Musik
  1. pej e Meute
   'mɔʏtə
   1. többes szám:
   2. Meuten
   1. birtokos eset:
   2. Meute
  1. argó e Kippe
   'kɪpə
   1. többes szám:
   2. Kippen
   1. birtokos eset:
   2. Kippe
  1. r Gang
   'gaŋ
   1. többes szám:
   2. Gangs
   1. birtokos eset:
   2. Gangs
  1. e Clique
   'kliːkə
   1. többes szám:
   2. Cliquen
   1. birtokos eset:
   2. Clique
  1. pej r Chor
   'koːɐ
   1. birtokos eset:
   2. Chors
  1. e Bucht
   'buːxt
   1. birtokos eset:
   2. Bucht
  1. közb pej e Blase
   'blaːzə
   1. többes szám:
   2. Blasen
   1. birtokos eset:
   2. Blase
  1. pej e Bande
   'bandə
   1. többes szám:
   2. Banden
   1. birtokos eset:
   2. Bande
banditafn
  1. átv r Bandit
   ban'diːt
   1. többes szám:
   2. Banditen
   1. birtokos eset:
   2. Banditen
bandukoli
  1. trotten
   'trɔtən
  1. schlendern
   'ʃlɛndɐn
  1. közb pilgern
   'pɪlgɐn
bandafn
  1. h ramassis
   pej
  1. iron h plat
bandafn
 1. emberekről, pejoratív értelemben
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása