COVID-19 Fight
Godmn USA: gɔ'd UK: gɔd
  1. God's mill grinds slow but sure.
    1. Isten malmai lassan őrölnek (de biztosan).
  2. All must be as God will.
    1. (Mindnyájan) Isten kezében vagyunk.
  3. God/Heaven helps them that help themselves.
    1. Segíts magadon, az Isten is megsegít!
god almightykif USA: gɔ'd ɔː·lmaɪ'tiː· UK: gɔd ɔːlmaɪtiː
god bless us allkif USA: gɔ'd ble's yuː'e's ɔː'l UK: gɔd bles ʌz ɔːl
god bless you!kif USA: gɔ'd ble's yuː' UK: gɔd bles juː
god / for -'s sakeisz USA: gɔ'd frəː· e's seɪ'k
god forbid!kif USA: gɔ'd fɔː·bɪ'd UK: gɔd fəbɪd
god rest his soulkif USA: gɔ'd re'st hʌ·z soʊ'l UK: gɔd rest hɪz soʊl
god send it may be sokif USA: gɔ'd se'nd ʌ·t meɪ' biː· soʊ' UK: gɔd send ɪt meɪ biː soʊ
god send it may be so!kif USA: gɔ'd se'nd ʌ·t meɪ' biː· soʊ' UK: gɔd send ɪt meɪ biː soʊ
god speed you!kif USA: gɔ'd spiː'd yuː' UK: gɔd spiːd juː
god / thank -kif USA: gɔ'd θæ'ŋk UK: gɔd θæŋk
god willingkif USA: gɔ'd wɪ'lɪ·ŋ UK: gɔd wɪlɪŋ
god wotkif UK: gɔd wɔt
god-childfn UK: gɔdtʃaɪld
goddammn USA: gɔ'ddæ"m UK: gɔdæm
god-dammn USA: gɔ'ddæ"m UK: gɔdæm
goddamnisz USA: gɔ'ddæ"m UK: gɔdæm
god-damnmn USA: gɔ'ddæ"m UK: gɔdæm
goddaughterfn UK: gɔddɔːtər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása