COVID-19 Fight
Összesen 46 találat 10 szótárban. Részletek
kollektivizálásfn
  1. collectivization
   USA: kʌ·le"ktɪ·vʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: kəlektɪvaɪzeɪʃn
kollektivizmusfn
  1. collectivism
   USA: kʌ·le'ktɪ·vɪ"zʌ·m UK: kəlektɪvɪzəm
kollektívfn
  1. collective
   USA: kʌ·le'ktɪ·v UK: kəlektɪv
kollektívafn
  1. collective
   USA: kʌ·le'ktɪ·v UK: kəlektɪv
kollektív biztonságkif
  1. collective security
   USA: kʌ·le'ktɪ·v sɪ·kyʊ'rʌ·tiː· UK: kəlektɪv sɪkjʊərɪtiː
kollektív szerződéskif
  1. collective agreement
   USA: kʌ·le'ktɪ·v ʌ·griː'mʌ·nt UK: kəlektɪv əgriːmənt
nem kollektív hajlamúmn
  1. withdrawn
   USA: wʌ·ðdrɔː'n UK: wɪðdrɔːn
kollektivizmusfn
  1. r Kollektivismus
   kɔlɛkti'vɪsmʊs
   1. birtokos eset:
   2. Kollektivismuses
kollektívmn
kollektívafn
  1. ált s Team
   'tiːm
   1. többes szám:
   2. Teams
   1. birtokos eset:
   2. Teams
  1. s Kollektiv
   kɔlɛk'tiːf
  1. e Belegschaft
   1. többes szám:
   2. Belegschaften
   1. birtokos eset:
   2. Belegschaft
kollektív szerződésfn
kollektivizálásfn
kollektivizmusfn
kollektívmn
  1. irod publico
  1. pubblico
   tsz: -ci rég. -chi púbblico
kollektívafn
kollektív emlékezetnincs
kollektív jellegmn
kollektív képzeletnincs
kollektív szerződésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása