COVID-19 Fight
a fiatalságnak is megvannak a maga gondjaikif
    1. youth has its puppy troubles
      USA: yuː'θ hʌ·z ʌ·ts pʌ'piː· trʌ'bʌ·lz UK: juːθ hæz ɪts pʌpiː trʌblz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása