COVID-19 Fight
Összesen 431 találat 4 szótárban. Részletek
abouthsz USA: ʌ·baʊ't UK: əbaʊt
   1. On the other hand, here's gold knocking about like cast iron at home.
     1. Másrészt olyan bőségben hever itt az arany mindenfelé, mint otthon nálunk az öntött vas.
   2. After having cast a quick look about him, the engineer seated himself upon a rock.
     1. A mérnök futó pillantást vetett körös-körül, aztán letelepedett egy sziklatömbre.
   1. Is the teacher about?
     1. A közelben van a tanár?
aboutelölj USA: ʌ·baʊ't UK: əbaʊt
   1. You can walk about the house well enough; why can't you walk to church?
     1. Ha a ház körül tud járkálni, akkor a templomba mért nem tud eljönni?
   1. As the weather was fine, they had a pleasant walk of about half a mile across the park.
     1. Szép idő volt, s ez kellemessé tette a körülbelül fél mérföldnyi sétát a parkon keresztül.
   2. We need about eight hours to drive to the seaside.
     1. Megközelítőleg nyolc órát kell vezetnünk a tengerpartig.
  1. Show the about dialog for the Winword text editor
    1. A Winword szövegszerkesztő névjegyének megjelenítése
  2. The book is about the time she spent in Africa.
    1. A könyv Afrikában töltött éveiről szól.
about-facei tni UK: əbaʊtfeɪs
about face!kif USA: ʌ·baʊ't feɪ's UK: əbaʊt feɪs
about herekif USA: ʌ·baʊ't hɪ'r UK: əbaʊt hɪər
about / how -kif USA: ʌ·baʊ't haʊ' UK: əbaʊt haʊ
about turnfn USA: ʌ·baʊ't təː'n UK: əbaʊt təːn
about turn!kif USA: ʌ·baʊ't təː'n UK: əbaʊt təːn
about / what -kif USA: ʌ·baʊ't hwʌ't UK: əbaʊt wɔt
ask abouti tni USA: æ'sk ʌ·baʊ't UK: æsk əbaʊt
ask abouti tni USA: æ'sk ʌ·baʊ't UK: æsk əbaʊt
barge aboutkif USA: bɔ'rʤ ʌ·baʊ't UK: bɑʤ əbaʊt
batter abouti tsi USA: bæ'təː· ʌ·baʊ't UK: bætər əbaʊt
be abouti tni USA: biː· ʌ·baʊ't UK: biː əbaʊt
bring abouti tsi USA: brɪ'ŋ ʌ·baʊ't UK: brɪŋ əbaʊt
bringing aboutfn USA: brɪ'ŋɪ·ŋ ʌ·baʊ't UK: brɪŋɪŋ əbaʊt
buzz abouti tni USA: bʌ'z ʌ·baʊ't UK: bʌz əbaʊt
care abouti USA: ke'r ʌ·baʊ't UK: keər əbaʊt
care abouti USA: ke'r ʌ·baʊ't UK: keər əbaʊt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása