COVID-19 Fight
Összesen 39 találat 7 szótárban. Részletek
alátámaszti
  1. underprop
   UK: ʌndəprɔp
  1. underpin
   USA: ʌ'ndəː·pɪ"n UK: ʌndəpɪn
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. strut
   USA: strʌ't UK: strʌt
  1. strengthen
   USA: stre'ŋθʌ·n UK: streŋθn
  1. stanchion
   UK: stæntʃən
  1. shore up
   USA: ʃɔː'r ʌ'p UK: ʃɔːr ʌp
 1. épít
  1. átv needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
  1. corroborate
   USA: kəː·ɔ'bəː·eɪ"t UK: kərɔbəreɪt
  1. confirm
   USA: kʌ·nfəː'm UK: kənfəːm
  1. chock
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔk
  1. bolster up
   USA: boʊ'lstəː· ʌ'p UK: boʊlstər ʌp
alátámasztásfn
  1. supporter
   USA: sʌ·pɔː'rtəː· UK: səpɔːtər
 1. műsz
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. Az árunyilatkozat alátámasztására benyújtandó okmányok a következők.
    1. Documents to be submitted in support of the goods declaration are as follows.
 2. épít
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
 3. épít bány
  1. stanchion
   UK: stæntʃən
  1. shoulder
   USA: ʃoʊ'ldəː· UK: ʃoʊldər
  1. holding
   USA: hoʊ'ldɪ·ŋ UK: hoʊldɪŋ
 4. műsz
  1. fulcrum
   USA: fʊ'lkrʌ·m UK: fʊlkrəm
  1. corroboration
   USA: kəː·ɔː"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kərɔbəreɪʃn
  1. abutment
   UK: əbʌtmənt
alátámasztási pontkif
  1. point of support
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v sʌ·pɔː'rt UK: pɔɪnt ɔv səpɔːt
alátámaszthatómn
  1. supportable
   USA: sʌ·pɔː'rtʌ·bʌ·l UK: səpɔːtəbl
alátámasztómn
  1. corroborative
   USA: kəː·ɔ'brʌ·tɪ"v UK: kərɔbərətɪv
alátámasztó személyfn
  1. corroborator
   UK: kərɔbəreɪtə
alátámaszt vmiti
adatokkal alátámaszti
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
idetartozik/jól alátámasztja az érvelést/megvilágítja a kérdéstkif
  1. it is a case in point
   USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' keɪ's ɪ'n pɔɪ'nt UK: ɪt ɪz eɪ keɪs ɪn pɔɪnt
érvekkel alátámasztottmn
  1. reasoned
   USA: riː'zʌ·nd UK: riːzənd
rugót kengyellel alátámaszti
 1. műsz
  1. shackle
   USA: ʃæ'kʌ·l UK: ʃækl
alátámaszti
  1. átv untermauern
   ʊntɐ'maʊɐn
  1. unterlegen
   'ʊntɐleːgən
 1. műsz
  1. lagern
   'laːgɐn
  1. átv fundieren
   fʊn'diːrən
alátámasztásfn
alátámaszti
alátámasztásfn
alátámasztás függőleges v. dőlt elemekkelfn
alátámasztási pontnincs
alátámaszthatatlannincs
 1. érvekkel
  1. insostenibile
   insosteníbile
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása