Összesen 44 találat 2 szótárban. Részletek
alakfn
  1. e Zeichnung
   'tsaɪçnʊŋ
   1. többes szám:
   2. Zeichnungen
   1. birtokos eset:
   2. Zeichnung
  1. közb r Typ
   'tyːp
   1. többes szám:
   2. Typen
   3. Type
   1. birtokos eset:
   2. Typs
  1. pej s Subjekt
   'zʊpʝɛkt
   1. többes szám:
   2. Subjekte
   1. birtokos eset:
   2. Subjektes
   3. Subjekts
  1. r Patron
   pa'troːn
   1. többes szám:
   2. Patrone
   1. birtokos eset:
   2. Patrons
  1. pej s Individuum
   ɪndi'viːduʊm
   1. többes szám:
   2. Individuumduen
   1. birtokos eset:
   2. Individuums
  1. pej s Gestell
   gə'ʃtɛl
   1. többes szám:
   2. Gestelle
   1. birtokos eset:
   2. Gestelles
   3. Gestells
  1. e Gestalt
   gə'ʃtalt
   1. többes szám:
   2. Gestalten
   1. birtokos eset:
   2. Gestalt
  1. s Gebilde
   gə'bɪldə
   1. többes szám:
   2. Gebildee
   1. birtokos eset:
   2. Gebildes
  1. s Format
   fɔɐ'maːt
   1. többes szám:
   2. Formate
   1. birtokos eset:
   2. Formates
   3. Formats
  1. e Form
   'fɔɐm
   1. többes szám:
   2. Formen
   1. birtokos eset:
   2. Form
  1. e Figur
   fi'guːɐ
   1. többes szám:
   2. Figuren
   1. birtokos eset:
   2. Figur
 1. mat
  1. e Darstellung
   'daːɐʃtɛlʊŋ
  1. közb pej r Bruder
   'bruːdɐ
   1. birtokos eset:
   2. Bruders
  1. e Bildung
   'bɪldʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bildungen
   1. birtokos eset:
   2. Bildung
alakimn
  1. formell
   fɔɐ'mɛl
  1. formal
   fɔɐ'maːl
alakiságfn
  1. e Form
   'fɔɐm
   1. többes szám:
   2. Formen
   1. birtokos eset:
   2. Form
alakoskodásfn
  1. e Heuchelei
   hɔʏçə'laɪ
   1. többes szám:
   2. Heucheleien
   1. birtokos eset:
   2. Heuchelei
  1. e Gaukelei
   gaʊkə'laɪ
   1. többes szám:
   2. Gaukeleien
   1. birtokos eset:
   2. Gaukelei
alakoskodófn
  1. r Heuchler
   'hɔʏçlɐ
   1. többes szám:
   2. Heuchler
   1. birtokos eset:
   2. Heuchlers
alakoskodómn
alakszerûségfn
  1. e Förmlichkeit
   1. többes szám:
   2. Förmlichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Förmlichkeit
alaktalanmn
alaktalanságfn
alaktanfn
 1. biol nyelv
alaktartómn
alakuli
  1. verhalten
   fɛɐ'haltən
  1. gestalten
   gə'ʃtaltən
  1. gestalten s.
   gə'ʃtaltən 'ɛs
alakulatfn
  1. s Gebilde
   gə'bɪldə
   1. többes szám:
   2. Gebildee
   1. birtokos eset:
   2. Gebildes
  1. e Formation
   fɔɐma'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Formationen
   1. birtokos eset:
   2. Formation
alakulásfn
  1. r Verlauf
   fɛɐ'laʊf
   1. birtokos eset:
   2. Verlaufes
   3. Verlaufs
  1. e Gestaltung
   gə'ʃtaltʊŋ
   1. többes szám:
   2. Gestaltungen
   1. birtokos eset:
   2. Gestaltung
  1. e Gestalt
   gə'ʃtalt
   1. többes szám:
   2. Gestalten
   1. birtokos eset:
   2. Gestalt
alakverőfn
  1. r Stempel
   'ʃtɛmpəl
   1. többes szám:
   2. Stempel
   1. birtokos eset:
   2. Stempels
alakzatfn
 1. kat
  1. r Pulk
   'pʊlk
   1. többes szám:
   2. Pulks
   1. birtokos eset:
   2. Pulkes
 2. mat fiz
  1. s Gebilde
   gə'bɪldə
   1. többes szám:
   2. Gebildee
   1. birtokos eset:
   2. Gebildes
 3. kat hajó
  1. e Formation
   fɔɐma'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Formationen
   1. birtokos eset:
   2. Formation
 4. nyelv
  1. e Figur
   fi'guːɐ
   1. többes szám:
   2. Figuren
   1. birtokos eset:
   2. Figur
alakzófn
 1. épít
  1. e Leier
   'laɪɐ
   1. többes szám:
   2. Leiern
   1. birtokos eset:
   2. Leier
alakíti
  1. gondolatot/szavakat einkleiden
   'aɪnklaɪdən
alakíti
 1. szính
  1. spielen
   'ʃpiːlən
  1. modellieren
   modɛ'liːrən
  1. kihangsúlyozva/visszautalóan állandósult, körülíró szókapcsolatok egyéb szóval is fordítható, rendszerint hangsúlytalan, igei eleme machen
   'maxən
  1. gestalten
   gə'ʃtaltən
 2. mezőg
  1. dressieren
   drɛ'siːrən
  1. darstellen
   'daːɐʃtɛlən
  1. bilden
   'bɪldən
  1. aufbauen
   'aʊfbaʊən
  1. agieren
   a'giːrən
alakít (szerepet)i
  1. figurieren
   figu'riːrən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása