COVID-19 Fight
Összesen 27 találat 7 szótárban. Részletek
alapvetőmn
  1. vital
   USA: vaɪ'tʌ·l UK: vaɪtl
  1. ultimate
   USA: ʌ'ltʌ·mʌ·t UK: ʌltɪmət
  1. Az expedíció alapvető célja elérni a Mount Everestet.
    1. The ultimate purpose of the expedition is to reach Mount Everest.
  2. A felújítás végső költsége kétmillió euró volt.
    1. The ultimate cost of the reconstruction was two million euros.
  1. standard
   USA: stæ'ndəː·d UK: stændəd
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
  1. rudimentary
   USA: ruː"dʌ·me'ntəː·iː· UK: ruːdɪmentriː
  1. radical
   USA: ræ'dʌ·kʌ·l UK: rædɪkl
  1. primordial
   USA: prɪ"mɔː'rdiː·ʌ·l UK: praɪmɔːdɪəl
  1. primal
   USA: praɪ'mʌ·l UK: praɪml
  1. indispensable
   USA: ɪ"ndʌ·spe'nsʌ·bʌ·l UK: ɪndɪspensəbl
  1. fundamental
   USA: fʌ"ndʌ·me'nʌ·l UK: fʌndəmentl
  1. foundational
   USA: faʊ·ndeɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: faʊndeɪʃənəl
  1. essential
   USA: iː·se'ntʃʌ·l UK: ɪsenʃl
  1. A tájékoztató alapvető fontosságú elemeit rendszeresen aktualizálni kell.
    1. The essential elements of the prospectus must be kept up to date.
  2. Érvelése felvetett néhány lényeges kérdést a tervvel kapcsolatban.
    1. His argument arose some essential questions about the plan.
  1. elementary
   USA: e"lʌ·me'ntʃriː· UK: elɪmentəriː
  1. elemental
   USA: e"lʌ·me'nʌ·l UK: elɪmentl
 1. átv
  1. basic
   USA: beɪ'sɪ·k UK: beɪsɪk
  1. basal
   USA: beɪ'sʌ·l UK: beɪsl
alapvetőenhsz
  1. vitally
   USA: vaɪ'tʌ·liː· UK: vaɪtəliː
  1. fundamentally
   USA: fʌ"ndʌ·me'nʌ·liː· UK: fʌndəmentəliː
  1. essentially
   USA: iː·se'ntʃʌ·liː· UK: ɪsenʃəliː
  1. basically
   USA: beɪ'sɪ·kliː· UK: beɪsɪkliː
alapvető értelemfn
  1. rationale
   USA: ræ"ʃʌ·næ'l UK: ræʃənɑl
alapvető file ellenőrzéskif
  1. file control primitive
   USA: faɪ'l kʌ·ntroʊ'l prɪ'mʌ·tɪ·v UK: faɪl kəntroʊl prɪmɪtɪv
alapvető fontosságúkif
  1. of primary importance
   USA: ʌ·v praɪ'me"riː· ɪ"mpɔː'rtʌ·ns UK: ɔv praɪməriː ɪmpɔːtns
alapvető fontosságú része vminekfn
  1. lifeblood
   USA: laɪ'fblʌ"d UK: laɪfblʌd
alapvető jogkif
  1. fundamental right
   USA: fʌ"ndʌ·me'nʌ·l raɪ't UK: fʌndəmentl raɪt
elemi, kezdeti fokon lévő, alapvető, tudatlan, elemi tudással sem rendelkezőfn
  1. abecedarian
   UK: eɪbiːsiːdeərɪən
alapvetőmn
  1. fundamental
   fʊndamɛn'taːl
  1. elementar
   elemɛn'taːɐ
alapvetőmn
alapvetőenhsz
alapvetőnincs
alapvető dologfn
alapvetőenhsz
alapvető szükségletnincs
alapvető tápanyagnincs
döntő / alapvető tényező, elemfn
a tapasztalást megelőző alapvető ismeretfn
 1. epikureusok és sztoikusok fil
  1. prolessi
   n inv
 2. epikureusok és sztoikusok fil
  1. ritk prolepsi
   n
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása