COVID-19 Fight
Összesen 358 találat 10 szótárban. Részletek
alattelölj
  1. underneath
   USA: ʌ"ndəː·niː'θ UK: ʌndəniːθ
  1. under
   USA: ʌ'ndəː· UK: ʌndər
  1. through
   USA: θruː' UK: θruː
  1. Így ment ez az őrszolgálat egész ideje alatt.
    1. All through the watch this sort of thing went on.
    1. All through the watch this sort of thing went on.
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
  1. A járatokat felfüggesztették a baleset kivizsgálásának ideje alatt.
    1. Flights were suspended pending an investigation of the crash.
    1. Flights were suspended pending an investigation of the crash.
  1. in
   USA: ɪ'n UK: ɪn
  1. A járatokat felfüggesztették a baleset kivizsgálásának ideje alatt.
    1. Flights were suspended pending an investigation of the crash.
    1. Flights were suspended pending an investigation of the crash.
  2. Így ment ez az őrszolgálat egész ideje alatt.
    1. All through the watch this sort of thing went on.
    1. All through the watch this sort of thing went on.
  3. Egy-két mérfölddel Hannibál alatt húzódik meg a sziklák között egy érdekes barlang.
    1. There is an interesting cave a mile or two below Hannibal, among the bluffs.
    1. There is an interesting cave a mile or two below Hannibal, among the bluffs.
  1. during
   USA: dəː'ɪ·ŋ UK: djʊərɪŋ
  1. beneath
   USA: bʌ·niː'θ UK: bɪniːθ
  1. below
   USA: biː·loʊ' UK: bɪloʊ
  1. Egy-két mérfölddel Hannibál alatt húzódik meg a sziklák között egy érdekes barlang.
    1. There is an interesting cave a mile or two below Hannibal, among the bluffs.
    1. There is an interesting cave a mile or two below Hannibal, among the bluffs.
  1. a-
   USA: eɪ' UK: eɪ
alattaelölj
  1. under
   USA: ʌ'ndəː· UK: ʌndər
alatt, közbenelölj
  1. during
   USA: dəː'ɪ·ŋ UK: djʊərɪŋ
alattombanhsz
  1. underhand
   UK: ʌndəhænd
  1. surreptitiously
   USA: səː"ʌ·ptɪ'ʃʌ·sliː· UK: sʌrəptɪʃəsliː
  1. on the sly
   USA: ɔ'n ðiː· slaɪ' UK: ɔn ðiː slaɪ
alattomosmn
  1. underhand
   UK: ʌndəhænd
  1. treacherous
   USA: tre'tʃəː·ʌ·s UK: tretʃərəs
  1. surreptitious
   USA: səː"ʌ·ptɪ'ʃʌ·s UK: sʌrəptɪʃəs
  1. sneak
   USA: sniː'k UK: sniːk
  1. sly
   USA: slaɪ' UK: slaɪ
  1. skulking
   UK: skʌlkɪŋ
  1. rég shrewd
   USA: ʃruː'd UK: ʃruːd
  1. perfidious
   UK: pəfɪdɪəs
  1. insidious
   USA: ɪ"nsɪ'diː·ʌ·s UK: ɪnsɪdɪəs
  1. hangdog
   UK: hæŋdɔg
  1. hang-dog
   UK: hæŋdɔg
  1. guileful
   UK: gaɪlfəl
  1. disingenuous
   USA: dɪ"sɪ"nʤe'nyuː·ʌ·s UK: dɪsɪnʤenjʊəs
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
  1. cunning
   USA: kʌ'nɪ·ŋ UK: kʌnɪŋ
  1. clandestine
   USA: klæ·nde'stʌ·n UK: klændestɪn
  1. biz cattish
   UK: kætɪʃ
alattomosanhsz
  1. slyly
   USA: slaɪ'liː· UK: slaɪliː
  1. insidiously
   UK: ɪnsɪdɪəsliː
  1. disingenuously
   UK: dɪsɪnʤenjʊəsliː
  1. crookedly
   UK: krʊkɪdliː
alattomos emberfn
  1. sneak
   USA: sniː'k UK: sniːk
alattomosságfn
  1. shiftiness
   UK: ʃɪftɪnəs
  1. duplicity
   USA: duː·plɪ'sʌ·tiː· UK: djuːplɪsɪtiː
  1. disingenuousness
   USA: dɪ"sɪ"nʤe'nyuː·ʌ·snʌ·s UK: dɪsɪnʤenjʊəsnəs
alattomos, sunyi (táj.)mn
  1. sloan
   USA: sloʊ'n
alattvalófn
  1. subject
   USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. Népeket kormányozok majd, és nemzetek lesznek alattvalóim.
    1. I shall set the people in order: and nations shall be subject to me.
  1. dependent
   USA: dʌ·pe'ndʌ·nt UK: dɪpendənt
  1. dependant
   UK: dɪpendənt
áram alattkif
  1. under power
   USA: ʌ'ndəː· paʊ'əː· UK: ʌndər paʊər
átnevelés alattkif
  1. beyond saving
   USA: biː"ɔː'nd seɪ'vɪ·ŋ UK: bɪjɔnd seɪvɪŋ
égisze alattkif
  1. under the aegis of
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· iː'ʤʌ·s ʌ·v UK: ʌndər ðiː iːʤɪs ɔv
épít(kez)és alattkif
  1. in course of construction
   USA: ɪ'n kɔː'rs ʌ·v kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪn kɔːs ɔv kənstrʌkʃn
eskü alattkif
  1. under oath
   USA: ʌ'ndəː· oʊ'θ UK: ʌndər oʊθ
  1. on oath
   USA: ɔ'n oʊ'θ UK: ɔn oʊθ
felügyelete/őrizete alattkif
  1. under the eye of
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· aɪ' ʌ·v UK: ʌndər ðiː aɪ ɔv
feszültség alatt!kif
  1. charged!
   USA: tʃɔ'rʤd UK: tʃɑʤd
hódoltság alatthsz
  1. under
   USA: ʌ'ndəː· UK: ʌndər
javítás alattkif
  1. under repair
   USA: ʌ'ndəː· rʌ·pe'r UK: ʌndər rɪpeər
láb alatthsz
  1. biz underfoot
   USA: ʌ"ndəː·fʊ't UK: ʌndəfʊt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása