anglefn USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
anglei tni USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
anglei tsi USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
angle for complimentskif USA: æ'ŋgʌ·l frəː· kɔ'mplʌ·me·nts UK: æŋgl fəː kɔmplɪments
angle ironfn USA: æ'ŋgʌ·l aɪ'əː·n UK: æŋgl aɪən
angle of attackkif USA: æ'ŋgʌ·l ʌ·v ʌ·tæ'k UK: æŋgl ɔv ətæk
angle of incidencekif USA: æ'ŋgʌ·l ʌ·v ɪ'nsʌ·dʌ·ns UK: æŋgl ɔv ɪnsɪdəns
angle of reflectionkif USA: æ'ŋgʌ·l ʌ·v rʌ·fle'kʃʌ·n UK: æŋgl ɔv rɪflekʃn
angle of reposekif USA: æ'ŋgʌ·l ʌ·v riː·poʊ'z UK: æŋgl ɔv rɪpoʊz
angle / right -fn USA: æ'ŋgʌ·l raɪ't UK: æŋgl raɪt
angledmn USA: æ'ŋgʌ·ld UK: æŋgld
angle-ironfn
anglerfn USA: æ'ŋgləː· UK: æŋglər
acute anglekif USA: ʌ·kyuː't æ'ŋgʌ·l UK: əkjuːt æŋgl
dead anglekif USA: de'd æ'ŋgʌ·l UK: ded æŋgl
inclination anglekif USA: ɪ"nklʌ·neɪ'ʃʌ·n æ'ŋgʌ·l UK: ɪnklɪneɪʃn æŋgl
oblique anglefn USA: ʌ·bliː'k æ'ŋgʌ·l UK: əbliːk æŋgl
obtuse anglefn USA: ɔ·btuː's æ'ŋgʌ·l UK: əbtjuːs æŋgl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása