COVID-19 Fight
Összesen 53 találat 6 szótárban.
assessi tsi USA: ʌ·se's UK: əses
  1. We must assess the true value of the house before we decide to buy it.
    1. Meg kell állapítanunk a ház valós értékét mielőtt a megvásárlása mellett döntenénk.
    1. Meg kell állapítanunk a ház valós értékét mielőtt a megvásárlása mellett döntenénk.
  1. The insurers must assess the flood damage as soon as possible.
    1. A biztosítóknak minél hamarabb fel kell becsülniük az árvíz okozta károkat.
  1. Exams are not the only means of assessing a student's ability.
    1. Nem a vizsga az egyetlen módja annak, hogy egy diák képességeit felmérjük.
assessablemn UK: əsesəbl
assessed taxkif USA: ʌ·se'st tæ'ks UK: əsest tæks
assessmentfn USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
assessmentfn USA: ʌ·se'smʌ·nt UK: əsesmənt
  1. The assessment of the situation should therefore be similar to that of the case of a new loan.
    1. A helyzet értékelésekor ezért hasonlóan kell eljárni, mint az új hitel esetében.
  1. Both their assessments of production costs were inaccurate.
    1. Mindkettőjük termelési költség becslése pontatlan volt.
  2. First you are asked to complete an assessment test so we can see your level of English.
    1. Először egy felmérő tesztet kell kitöltened, hogy lássuk angoltudásod szintjét.
assessment of damageskif USA: ʌ·se'smʌ·nt ʌ·v dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: əsesmənt ɔv dæmɪʤɪz
assessorfn USA: ʌ·se'səː· UK: əsesər
evaluation, assessmentkif USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·se'smʌ·nt UK: ɪvæljʊeɪʃn əsesmənt
risk assessmentkif USA: rɪ'sk ʌ·se'smʌ·nt UK: rɪsk əsesmənt
insurance assessorfn USA: ɪ"nʃʊ'rʌ·ns ʌ·se'səː· UK: ɪnʃʊərəns əsesər
assessable stocknincs
assessed taxnincs
assessed valuationnincs
assessesnincs
assessingnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása