COVID-19 Fight
Összesen 61 találat 9 szótárban. Részletek
azonnalkif
  1. with all speed
   USA: wʌ·ð ɔː'l spiː'd UK: wɪð ɔːl spiːd
  1. thereupon
   USA: ðe"rʌ·pɔ'n UK: ðeərəpɔn
  1. straightway
   UK: streɪtweɪ
  1. straightaway
   USA: streɪ'tʌ·weɪ" UK: streɪtəweɪ
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Valamit azonnal tennem kellett.
    1. I had to do something straight away.
    1. I had to do something straight away.
  1. straight off
   USA: streɪ't ɔː'f UK: streɪt ɔf
  1. straight away
   USA: streɪ't ʌ·weɪ' UK: streɪt əweɪ
  1. Valamit azonnal tennem kellett.
    1. I had to do something straight away.
    1. I had to do something straight away.
 1. gazd
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. Lopásért azonnal kirúghatnak.
    1. You could be sacked on the spot for stealing.
    1. You could be sacked on the spot for stealing.
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. right off
   USA: raɪ't ɔː'f UK: raɪt ɔf
  1. right now
   USA: raɪ't naʊ' UK: raɪt naʊ
  1. right away
   USA: raɪ't ʌ·weɪ' UK: raɪt əweɪ
  1. pronto
   USA: prɔ'ntoʊ· UK: prɔntoʊ
  1. promptly
   USA: prɔ'mpliː· UK: prɔmptliː
  1. prompt
   USA: prɔ'mpt UK: prɔmpt
  1. presently
   USA: pre'zʌ·ntliː· UK: prezntliː
  1. outright
   USA: aʊ'traɪ't UK: aʊtraɪt
  1. out of hand
   USA: aʊ't ʌ·v hæ'nd UK: aʊt ɔv hænd
  1. on the spot
   USA: ɔ'n ðiː· spɔ't UK: ɔn ðiː spɔt
  1. Lopásért azonnal kirúghatnak.
    1. You could be sacked on the spot for stealing.
    1. You could be sacked on the spot for stealing.
  1. now
   USA: naʊ' UK: naʊ
  1. minute / in a -
   USA: maɪ·nyuː't ɪ'n eɪ' UK: mɪnɪt ɪn eɪ
  1. like smoke
   USA: laɪ'k smoʊ'k UK: laɪk smoʊk
  1. instantly
   USA: ɪ'nstʌ·ntliː· UK: ɪnstəntliː
  1. instanter
   UK: ɪnstæntə
  1. in a trice
   USA: ɪ'n eɪ' traɪ's UK: ɪn eɪ traɪs
  1. in a moment
   USA: ɪ'n eɪ' moʊ'mʌ·nt UK: ɪn eɪ moʊmənt
  1. immediately
   USA: ɪ"miː'diː·ʌ·tliː· UK: ɪmiːdɪətliː
  1. forthwith
   USA: fɔː"rθwɪ'θ UK: fɔːθwɪθ
  1. forthright
   USA: fɔː'rθraɪ't UK: fɔːθraɪt
  1. directly
   USA: dɪ·re'kliː· UK: dɪrektliː
  1. at once
   USA: æ't wʌ'ns UK: ət wʌns
  1. at a moment's notice
   USA: æ't eɪ' moʊ'mʌ·nts noʊ'tʌ·s UK: ət eɪ moʊmənts noʊtɪs
  1. rég irod anon
   UK: ənɔn
azonnal beköltözhetőfn
  1. vacant possession
   USA: veɪ'kʌ·nt pʌ·ze'ʃʌ·n UK: veɪkənt pəzeʃn
azonnal beköltözhető (kiadó) házkif
  1. house to let with vacant possession
   USA: haʊ's tʌ· le't wʌ·ð veɪ'kʌ·nt pʌ·ze'ʃʌ·n UK: haʊz tuː let wɪð veɪkənt pəzeʃn
azonnal cselekvőkif
  1. quick to act
   USA: kwɪ'k tʌ· æ'kt UK: kwɪk tuː ækt
azonnal elkészíthetőmn
azonnal fizetkif
  1. pay on the nail
   USA: peɪ' ɔ'n ðiː· neɪ'l UK: peɪ ɔn ðiː neɪl
azonnal/helybenkif
  1. on the spot
   USA: ɔ'n ðiː· spɔ't UK: ɔn ðiː spɔt
azonnalimn
  1. sudden
   USA: sʌ'dʌ·n UK: sʌdn
  1. prompt
   USA: prɔ'mpt UK: prɔmpt
  1. Ez az együttműködés magában foglalja minden szükséges információ azonnali kicserélését.'
    1. Such cooperation shall include the prompt exchange of all necessary information.'
  1. rég present
   USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
  1. instantaneous
   USA: ɪ"nstʌ·ntæ'niː·ʌ·s UK: ɪnstənteɪnɪəs
  1. instant
   USA: ɪ'nstʌ·nt UK: ɪnstənt
  1. immediate
   USA: ɪ"miː'diː·ʌ·t UK: ɪmiːdɪət
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
azonnali beszedés(i megbízás)kif
  1. prompt collection (order)
   USA: prɔ'mpt kʌ·le'kʃʌ·n ɔː'rdəː· UK: prɔmpt kəlekʃn ɔːdər
azonnaliságfn
  1. immediacy
   USA: ɪ"miː'diː·ʌ·siː· UK: ɪmiːdɪəsiː
azonnali teljes drogelvonásos kúrakif
  1. cold turkey
   USA: koʊ'ld təː'kiː· UK: koʊld təːkiː
azonnal/kapásbólkif
  1. at sight
   USA: æ't saɪ't UK: ət saɪt
azonnal kész leszkif
  1. not ready just yet
   USA: nɔ't re'diː· ʤʌ·st ye't UK: nɔt rediː ʤʌst jet
azonnal megykif
  1. go express
   USA: goʊ' ɪ·kspre's UK: goʊ ɪkspres
azonnal, rögtönhsz
  1. immediately
   USA: ɪ"miː'diː·ʌ·tliː· UK: ɪmiːdɪətliː
azonnal szállítható árufn
  1. spot goods
   USA: spɔ't gʊ'dz UK: spɔt gʊdz
közvetlen, azonnali; sürgető, sürgősmn
  1. immediate
   USA: ɪ"miː'diː·ʌ·t UK: ɪmiːdɪət
fizetés ellenében azonnal szállítható árufn
  1. spot goods
   USA: spɔ't gʊ'dz UK: spɔt gʊdz
fizetés ellenében azonnal szállított árufn
  1. spots
   USA: spɔ'ts UK: spɔts
azonnalhsz
  1. gleich
   'glaɪç
  1. auf der stelle
   'aʊf 'deːɐ 'ʃtɛlə
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása