COVID-19 Fight
Összesen 57 találat 9 szótárban. Részletek
bámuli
  1. wonder
   USA: wʌ'ndəː· UK: wʌndər
  1. wonder
   USA: wʌ'ndəː· UK: wʌndər
  1. stare
   USA: ste'r UK: steər
  1. stare
   USA: ste'r UK: steər
  1. peer
   USA: pɪ'r UK: pɪər
  1. Sok tinédzser a kortárs nyomást jelöli meg annak fő okaként, hogy miért kezdett el dohányozni.
    1. Many teenagers give peer pressure as a major reason for why they start smoking.
  1. gaze
   USA: geɪ'z UK: geɪz
  1. admire
   USA: æ·dmaɪ'r UK: ədmaɪər
bámulásfn
  1. staring
   USA: ste'rɪ·ŋ UK: steərɪŋ
  1. stare
   USA: ste'r UK: steər
  1. gaze
   USA: geɪ'z UK: geɪz
  1. gape
   USA: geɪ'p UK: geɪp
  1. admiration
   USA: æ"dməː·eɪ'ʃʌ·n UK: ædməreɪʃn
bámul(ás)i
  1. stare
   USA: ste'r UK: steər
bámulatfn
  1. infatuation
   USA: ɪ"nfæ"tʃuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnfætʃʊeɪʃn
bámulatba ejti
  1. sensationalize
   USA: se·nseɪ"ʃʌ·nʌ·laɪ'z UK: sɪnseɪʃənəlaɪz
  1. astonish
   USA: ʌ·stɔ'nɪ·ʃ UK: əstɔnɪʃ
bámulatba ejtőmn
  1. astonishing
   USA: ʌ·stɔ'nɪ·ʃɪ·ŋ UK: əstɔnɪʃɪŋ
bámulatoshsz
  1. wondrous
   USA: wʌ'ndrʌ·s UK: wʌndrəs
  1. wonderful
   USA: wʌ'ndəː·fʌ·l UK: wʌndəfəl
  1. prodigious
   USA: prʌ·dɪ'ʤʌ·s UK: prədɪʤəs
  1. marvelous
   USA: mɔ'rvʌ·lʌ·s UK: mɑvələs
  1. marvellous
   UK: mɑvələs
  1. gorgeous
   USA: gɔː'rʤʌ·s UK: gɔːʤəs
  1. amazing
   USA: ʌ·meɪ'zɪ·ŋ UK: əmeɪzɪŋ
bámulatosanhsz
  1. wondrously
   UK: wʌndrəsliː
  1. wondrous
   USA: wʌ'ndrʌ·s UK: wʌndrəs
  1. prodigiously
   USA: proʊ·dɪ'ʤʌ·sliː· UK: prədɪʤəsliː
  1. astonishingly
   USA: ʌ·stɔ'nɪ·ʃɪ·ŋliː· UK: əstɔnɪʃɪŋliː
  1. amazingly
   USA: ʌ·meɪ'zɪ·ŋliː· UK: əmeɪzɪŋliː
bámulófn
  1. wonder-struck
   UK: wʌndəstrʌk
  1. marvelling
   UK: mɑvlɪŋ
  1. admirer
   USA: æ·dmaɪ'rəː· UK: ədmaɪrər
bámul (vmit), szemét meresztikif
  1. stare (at)
   USA: ste'r æ't UK: steər ət
mereven bámuli
  1. glare at sy
   USA: gle'r æ't saɪ'
ravasz bámulásfn
  1. leer
   UK: lɪər
rosszindulatú bámulásfn
  1. leer
   UK: lɪər
vágyódó bámulásfn
  1. leer
   UK: lɪər
rajongó bámulatfn
  1. furore
   UK: fjʊrɔːriː
  1. furor
   USA: fyʊ'rɔː·r
kidülledt szemmel bámulkif
  1. goggle at
   USA: gɔ'gʌ·l æ't UK: gɔgl ət
csodálatos, fantasztikus, bámulatosmn
  1. marvellous
   UK: mɑvələs
félelemmel vegyes bámulattal tölt elfn
  1. awe
   USA: ɔː' UK: ɔː
naphosszat (a tévét bámulva) lustálkodó emberfn
  1. couch potato
   USA: kaʊ'tʃ pʌ·teɪ'toʊ" UK: kaʊtʃ pəteɪtoʊ
beteges tv-néző, aki nem is tudja, nem is bánja mit néz, csak bámulja a képernyőtfn
  1. couch potato
   USA: kaʊ'tʃ pʌ·teɪ'toʊ" UK: kaʊtʃ pəteɪtoʊ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása