COVID-19 Fight
Összesen 73 találat 8 szótárban. Részletek
büntetésfn
  1. retribution
   USA: re"trʌ·byuː'ʃʌ·n UK: retrɪbjuːʃn
  1. punishment
   USA: pʌ'nɪ·ʃmʌ·nt UK: pʌnɪʃmənt
  1. penalty
   USA: pe'nʌ·ltiː· UK: penltiː
  1. rég pain
   USA: peɪ'n UK: peɪn
  1. imposition
   USA: ɪ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpəzɪʃn
  1. forfeit
   USA: fɔː'rfʌ·t UK: fɔːfɪt
  1. comeuppance
   USA: kʌ"mʌ'pʌ·ns
büntetések naplójakif
  1. defaulter's book
   USA: dʌ·fɔː'ltəː·z bʊ'k UK: dɪfɔːltəz bʊk
büntetési feladatfn
  1. imposition
   USA: ɪ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpəzɪʃn
büntetésként kirótt kártérítésfn
  1. vindictive damages
   USA: vɪ"ndɪ'ktɪ·v dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: vɪndɪktɪv dæmɪʤɪz
büntetés leszállításafn
  1. mitigation
   USA: mɪ"tɪ·geɪ'ʃʌ·n UK: mɪtɪgeɪʃn
  1. mitigation of punishment
   USA: mɪ"tɪ·geɪ'ʃʌ·n ʌ·v pʌ'nɪ·ʃmʌ·nt UK: mɪtɪgeɪʃn ɔv pʌnɪʃmənt
büntetés megváltoztatásafn
  1. commutation
   UK: kɔmjuːteɪʃn
büntetéssel sújti
  1. penalize
   USA: piː'nʌ·laɪ"z UK: piːnəlaɪz
büntetést érdemlőenhsz
  1. culpably
   UK: kʌlpəbliː
büntetés terhe mellettkif
  1. upon pain
   USA: ʌ·pɔ'n peɪ'n UK: əpɔn peɪn
  1. under pain
   USA: ʌ'ndəː· peɪ'n UK: ʌndər peɪn
  1. on pain
   USA: ɔ'n peɪ'n UK: ɔn peɪn
büntetésül kiszabott munkafn
  1. fatigue
   USA: fʌ·tiː'g UK: fətiːg
büntetés végrehajtását felfüggesztő határozatfn
 1. jog
  1. injunction
   USA: ɪ"nʤʌ'ŋʃʌ·n UK: ɪnʤʌŋkʃn
birság, büntetéskif
egyházfegyelmi büntetésfn
  1. interdict
   USA: ɪ'ntəː·dɪ"kt UK: ɪntədɪkt
írásbeli büntetéskif
  1. lines
   USA: laɪ'nz UK: laɪnz
megérdemelt büntetésfn
  1. deserts
   USA: dʌ·zəː'ts UK: dɪzəːts
enyhe büntetéssel megússzakif
  1. get off light
   USA: gɪ't ɔː'f laɪ't UK: get ɔf laɪt
átváltoztat (büntetést)i
  1. commute
   USA: kʌ·myuː't UK: kəmjuːt
beszámít (büntetést)i
  1. deduct
   USA: dʌ·dʌ'kt UK: dɪdʌkt
átjárás büntetés terhe alatt tiloskif
  1. trespassers will be prosecuted
   UK: trespəsəz wɪl biː prɔsɪkjuːtɪd
visszatartó erejű (büntetés, bírság)mn
  1. dissuasive
   UK: dɪsweɪsɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása