COVID-19 Fight
Összesen 479 találat 18 szótárban. Részletek
barackfafn
  1. peach-tree
   USA: piː'tʃtriː" UK: piːtʃtriː
barack (fejre)fn
  1. clout
   USA: klaʊ't UK: klaʊt
barackrózsaszínfn
 1. bot
  1. peach
   USA: piː'tʃ UK: piːtʃ
barackvirágszínfn
 1. bot
  1. peach
   USA: piː'tʃ UK: piːtʃ
barackvirágszínűmn
  1. peach
   USA: piː'tʃ UK: piːtʃ
baradicskórófn
  1. tansy
   USA: tæ'nziː· UK: tænziː
barakkfn
  1. shed
   USA: ʃe'd UK: ʃed
  1. hut
   USA: hʌ't UK: hʌt
  1. hut
   USA: hʌ't UK: hʌt
  1. biz bunk
   USA: bʌ'ŋk UK: bʌŋk
barakktáborfn
  1. hutments
   UK: hʌtmənts
  1. hut camp
   USA: hʌ't kæ'mp UK: hʌt kæmp
barangolfn
  1. saunter
   USA: sɔː'ntəː· UK: sɔːntər
  1. rove
   UK: roʊv
  1. rove
   UK: roʊv
  1. roam
   USA: roʊ'm UK: roʊm
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
barangolásfn
  1. saunter
   USA: sɔː'ntəː· UK: sɔːntər
  1. roving
   UK: roʊvɪŋ
  1. roaming
   USA: roʊ'mɪ·ŋ UK: roʊmɪŋ
barangolómn
  1. roaming
   USA: roʊ'mɪ·ŋ UK: roʊmɪŋ
kopasz barackfn
  1. nectarine
   UK: nektərɪn
hullámbádog barakkkif
  1. nissen hut
   USA: nɪ'sʌ·n hʌ't UK: nɪsn hʌt
katonai barakktáborfn
  1. hutments
   UK: hʌtmənts
bárányi
  1. lamb
   USA: læ'm UK: læm
báránybőrfn
  1. sheepskin
   USA: ʃiː'pskɪ"n UK: ʃiːpskɪn
  1. budge
   USA: bʌ'ʤ UK: bʌʤ
báránybőrbe bújtatott farkaskif
  1. wolf in lamb's clothing
   USA: wʊ'lf ɪ'n læ'mz kloʊ'ðɪ·ŋ UK: wʊlf ɪn læmz kloʊðɪŋ
  1. a wolf in sheep's clothing
   USA: eɪ' wʊ'lf ɪ'n ʃiː'ps kloʊ'ðɪ·ŋ UK: eɪ wʊlf ɪn ʃiːps kloʊðɪŋ
báránybőrbe bújt farkaskif
  1. wolf in sheep's clothing
   USA: wʊ'lf ɪ'n ʃiː'ps kloʊ'ðɪ·ŋ UK: wʊlf ɪn ʃiːps kloʊðɪŋ
  1. wolf in lamb's clothing
   USA: wʊ'lf ɪ'n læ'mz kloʊ'ðɪ·ŋ UK: wʊlf ɪn læmz kloʊðɪŋ
báránybundai
  1. fleece
   USA: fliː's UK: fliːs
bárányfelhős égfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása