COVID-19 Fight
be donei USA: biː· dʌ'n UK: biː dʌn
be done upkif USA: biː· dʌ'n ʌ'p UK: biː dʌn ʌp
thy will be done!kif USA: ðaɪ' wʌ·l biː· dʌ'n UK: ðaɪ wɪl biː dʌn
what is to be done?kif USA: hwʌ't ʌ·z tʌ· biː· dʌ'n UK: wɔt ɪz tuː biː dʌn
be insistent that sg shall be donei
he has been hard done bykif USA: hiː' hʌ·z bʌ·n hɔ'rd dʌ'n baɪ' UK: hiː hæz biːn hɑd dʌn baɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása