COVID-19 Fight
Összesen 43 találat 7 szótárban. Részletek
beállít(ás)fn
beállításfn
 1. hajó
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
  1. presentation
   USA: pre"zʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: preznteɪʃn
  1. pointing
   USA: pɔɪ'ntɪ·ŋ UK: pɔɪntɪŋ
  1. inset
   USA: ɪ'nse"t UK: ɪnset
  1. approach
   USA: ʌ·proʊ'tʃ UK: əproʊtʃ
  1. angle
   USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
 2. műsz gj
  1. adjustment
   USA: ʌ·ʤʌ'stmʌ·nt UK: əʤʌstmənt
  1. Végezd el a szükséges beállításokat a fényképezőgépen mielőtt éjszakai fotózáshoz kezdesz.
    1. Make the necessary adjustments to your camera before taking nighttime photos.
beállítás (film)i
  1. take
   USA: teɪ'k UK: teɪk
beállítási szögkif
  1. setting angle
   USA: se'tɪ·ŋ æ'ŋgʌ·l UK: setɪŋ æŋgl
beállításokfn
  1. settings
   USA: se'tɪ·ŋz UK: setɪŋz
  1. sets
   USA: se'ts UK: sets
  1. options
   USA: ɔ'pʃʌ·nz UK: ɔpʃnz
  1. adjusts
   USA: ʌ·ʤʌ's UK: əʤʌsts
fűtőházba beállításfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
garázsba beállításfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
gépszínbe beállításfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
hamis beállításfn
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
hibás beállításfn
  1. maladjustment
   UK: mæləʤʌsmənt
kocsiszínbe beállításfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
remízbe beállításfn
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
rendszermemória beállításkif
  1. set system memory
   USA: se't sɪ'stʌ·m me'məː·iː· UK: set sɪstəm meməriː
téves beállításfn
vmilyen beállítási
  1. slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
géprészek beállításafn
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
kapcsolók beállításakif
  1. switch settings
   USA: swɪ'tʃ se'tɪ·ŋz UK: swɪtʃ setɪŋz
vitorlarudak beállításafn
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
<fényképezőgép> beállítása a végtelenrekif
  1. infinity catch
   USA: ɪ"nfɪ'nʌ·tiː· kæ'tʃ UK: ɪnfɪnɪtiː kætʃ
vmilyen beállítást ad vmineki
  1. slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása