COVID-19 Fight
Összesen 43 találat 7 szótárban.
memóriablokk hosszának beállításakif
  1. set memory block size
   USA: se't me'məː·iː· blɔ'k saɪ'z UK: set meməriː blɔk saɪz
ügyet más beállításban tüntet felkif
  1. put a new face on the matter
   USA: pʊ't eɪ' nyuː' feɪ's ɔ'n ðiː· mæ'təː· UK: pʊt eɪ njuː feɪs ɔn ðiː mætər
az "ellenőrzés" kapcsoló beállításakif
  1. set verify state
   USA: se't ve'rʌ·faɪ" steɪ't UK: set verɪfaɪ steɪt
a relatív rekord szám beállításakif
  1. set relative record
   USA: se't re'lʌ·tɪ·v re'kəː·d UK: set relətɪv rɪkɔːd
beállításfn
  1. e Einstellung
   'aɪnʃtɛlʊŋ
beállítás: elhangolás: rezonanciafn
beállításfn
beállításokfn
beállításnincs
beállításoknincs
síkötés beállításnincs
beállításnincs
beállításokfn
 1. Windows menükben
automatikus beállításnincs
mérőműszer beállítása / hitelesítésenincs
egyéni beállításoknincs
nyelvi beállításoknincs
felvételi szög beállításanincs
 1. fényk film
vízszintes és függőleges beállítást egyszerre lehetővé tevő állvány / kameraállványnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása