COVID-19 Fight
Összesen 27 találat 6 szótárban.
beíri
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
 1. gazd
  1. post up
   USA: poʊ'st ʌ'p UK: poʊst ʌp
  1. biz mark down
   USA: mɔ'rk daʊ'n UK: mɑk daʊn
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. enroll
   USA: ʌ·nroʊ'l UK: ɪnroʊl
  1. enrol
   UK: ɪnroʊl
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
  1. add in
   USA: æ'd ɪ'n UK: æd ɪn
beír a fogadókönyvbei
 1. sp
  1. pencil
   USA: pe'nsʌ·l UK: pensl
beírásfn
  1. registry
   USA: re'ʤʌ·striː· UK: reʤɪstriː
  1. registration
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: reʤɪstreɪʃn
  1. entry
   USA: e'ntriː· UK: entriː
beíratkozásfn
  1. matriculation
   UK: mətrɪkjʊleɪʃn
  1. enrollment
   USA: e·nroʊ'lmʌ·nt UK: ɪnroʊlmənt
beíratkoziki
  1. matriculate
   UK: mətrɪkjʊleɪt
  1. enter one's name
   USA: e'nəː· wʌ'nz neɪ'm UK: entər wʌnz neɪm
szerintem nem jó, hogy bárki bármilyen marhaságot beírhat ellenőrizetlenül. (Beirhat, de aztan a kormukre nezunk, esetleg ra is ejtunk egy T72-es tankot, pedig az nehez. A szerk.)fn
  1. gizmo
   USA: gɪ'zmoʊ"
beíri
  1. hivatalnak hinschreiben
beíri
  1. osztálykönyvbe eintragen
beíri
 1. infor
  1. eingeben
   'aɪngeːbən
beírásfn
  1. jegyzékbe/iratba/könyvbe r Eintrag
   'aɪntraːk
   1. birtokos eset:
   2. Eintrages
   3. Eintrags
beíratkozikkif
beíratkozik az egyetemrekif
beíri
 1. ábrába mat
beíri
 1. könyvbe stb
beíri
beírásfn
beírnincs
  1. scrivere
   scrívere
  1. iscrivere
   iscrívere
  1. immettere
   imméttere
 1. billentyűzettel
 2. jegyzékbe
  1. ascrivere
   ascrívere
beírásnincs
beírás ellenőrző könyvbefn
 1. okt
beírás / felvétel szótárbanincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása