COVID-19 Fight
Összesen 213 találat 9 szótárban. Részletek
becsüli
  1. value
   USA: væ'lyuː· UK: væljuː
  1. A nyersolaj értéke az a fő tényező, ami a motorbenzin árát befolyásolja .
    1. The value of crude oil is the major factor that influences gasoline prices.
  1. stand upon
   USA: stæ'nd ʌ·pɔ'n UK: stænd əpɔn
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. Hogyan értékeli játékát a mai meccsen?
    1. How do you rate his play in the match today?
  1. prize
   USA: praɪ'z UK: praɪz
  1. prise
   UK: praɪz
  1. price
   USA: praɪ's UK: praɪs
  1. judge
   USA: ʤʌ'ʤ UK: ʤʌʤ
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. biz US figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
  1. appreciate
   USA: ʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: əpriːʃɪeɪt
becsületfn
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. honor
   USA: ɔ'nəː· UK: ɔnər
  1. faith
   USA: feɪ'θ UK: feɪθ
  1. credit
   USA: kre'dʌ·t UK: kredɪt
becsületbelimn
  1. honorary
   USA: ɔ'nəː·e"riː· UK: ɔnərəriː
becsületbeli adósságkif
  1. debt of honour
   UK: det ɔv ɔnər
becsületbeli kérdéskif
  1. point of honour
   UK: pɔɪnt ɔv ɔnər
  1. point of honor
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v ɔ'nəː· UK: pɔɪnt ɔv ɔnər
becsületbeli kötelessége, hogykif
  1. be in honor bound to
   USA: biː· ɪ'n ɔ'nəː· baʊ'nd tʌ· UK: biː ɪn ɔnər baʊnd tuː
becsületbe vágómn
  1. libelous
   USA: laɪ'bʌ·lʌ·s
becsületébe gázoli
  1. irod rég disgrace
   USA: dɪ"sgreɪ's UK: dɪsgreɪs
  1. defame
   USA: dʌ·feɪ'm UK: dɪfeɪm
becsületébe gázol vkineki
  1. disgrace
   USA: dɪ"sgreɪ's UK: dɪsgreɪs
becsületemre!isz
  1. by my troth!
   USA: baɪ' maɪ' trɔː'θ UK: baɪ maɪ troʊθ
becsületemrehsz
  1. upon my soul
   USA: ʌ·pɔ'n maɪ' soʊ'l UK: əpɔn maɪ soʊl
becsületére válikkif
  1. redound to one's honour
   UK: rɪdaʊnd tuː wʌnz ɔnər
  1. it does him credit
   USA: ʌ·t dʌ·z ɪ"m kre'dʌ·t UK: ɪt doʊz hɪm kredɪt
becsületére válómn
  1. honourable
   UK: ɔnərəbl
becsületesmn
  1. biz white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
  1. biz upstanding
   USA: ʌ'pstæ"ndɪ·ŋ UK: ʌpstændɪŋ
  1. átv upright
   USA: ʌ'praɪ"t UK: ʌpraɪt
  1. up front
   USA: ʌ'p frʌ'nt UK: ʌp frʌnt
  1. trusty
   USA: trʌ'stiː· UK: trʌstiː
  1. trustworthy
   USA: trʌ'stwəː"ðiː· UK: trʌstwəːðiː
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. straightforward
   USA: streɪ'tfɔː'rwəː·d UK: streɪtfɔːwəd
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. átv square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Nem gondolom, hogy becsületes volt velem .
    1. I don't think you played square with me.
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. single
   USA: sɪ'ŋgʌ·l UK: sɪŋgl
  1. righteous
   USA: raɪ'tʃʌ·s UK: raɪtʃəs
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja.
    1. And you have said: The way of the Lord is not right.
  1. right-minded
   UK: raɪtmaɪndɪd
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. A leírás helyes, de hiányos.
    1. That description is just, but incomplete.
  2. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.
    1. The mind of the just studies obedience: the mouth of the wicked overflows with evils.
  1. ingenuous
   USA: ɪ"nʤe'nyuː·ʌ·s UK: ɪnʤenjʊəs
  1. honourable
   UK: ɔnərəbl
  1. honorable
   USA: ɔ'nəː·ʌ·bʌ·l UK: ɔnərəbl
  1. honest
   USA: ɔ'nʌ·st UK: ɔnɪst
  1. frank
   USA: fræ'ŋk UK: fræŋk
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. Róma becsületes tárgyalást biztosítana - és ügyében csak erre lenne szükség.
    1. Rome would have given her a fair trial, and that was all that her cause needed.
  2. Nem tisztességes velem szemben, hogy minden munkát nekem kell megcsinálni.
    1. It's not fair on me to make me do all the work.
becsületes eljáráskif
  1. plain dealing
   USA: pleɪ'n diː'lɪ·ŋ UK: pleɪn diːlɪŋ
  1. fair play
   USA: fe'r pleɪ' UK: feər pleɪ
becsületesenhsz
  1. trustworthily
   UK: trʌstwəːðɪliː
  1. squarely
   USA: skwe'rliː· UK: skweəliː
  1. on the square
   USA: ɔ'n ðiː· skwe'r UK: ɔn ðiː skweər
  1. on the level
   USA: ɔ'n ðiː· le'vʌ·l UK: ɔn ðiː levl
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. fairly
   USA: fe'rliː· UK: feəliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
becsületesen keresi a pénztkif
  1. turn an honest penny
   USA: təː'n ʌ·n ɔ'nʌ·st pe'niː· UK: təːn ən ɔnɪst peniː
becsületes és nyersen őszintemn
  1. blunt
   USA: blʌ'nt UK: blʌnt
becsületesnek, öszintének, lennikif
  1. straight / play it -
   USA: streɪ't pleɪ' ʌ·t UK: streɪt pleɪ ɪt
becsületes, öszintemn
  1. sincere
   USA: sɪ"nsɪ'r UK: sɪnsɪər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása