COVID-19 Fight
behozi
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. make up
   USA: meɪ'k ʌ'p UK: meɪk ʌp
  1. introduce
   USA: ɪ"ntroʊ·duː's UK: ɪntrədjuːs
  1. import
   USA: ɪ'mpɔː·rt UK: ɪmpɔːt
  1. get in
   USA: gɪ't ɪ'n UK: get ɪn
  1. fetch up
   USA: fe'tʃ ʌ'p UK: fetʃ ʌp
  1. fetch in
   USA: fe'tʃ ɪ'n UK: fetʃ ɪn
  1. átv bring in
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n UK: brɪŋ ɪn
behoz, bevezeti
  1. bring in
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n UK: brɪŋ ɪn
behoz vmiti
behozatalfn
  1. importation
   USA: ɪ"mpɔː·rteɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpɔːteɪʃn
behozatali engedélykif
  1. import licence
   USA: ɪ'mpɔː·rt laɪ'sʌ·ns UK: ɪmpɔːt laɪsns
behozatali tilalomfn
  1. embargo
   USA: e·mbɔ'rgoʊ· UK: ɪmbɑgoʊ
behozatali vámkif
  1. import duty
   USA: ɪ'mpɔː·rt dyuː'tiː· UK: ɪmpɔːt djuːtiː
  1. customs (duties)
   USA: kʌ'stʌ·mz duː'tiː·z UK: kʌstəmz djuːtɪz
behoznii
  1. bring in
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n UK: brɪŋ ɪn
behozza a késéstkif
  1. make up leeway
   USA: meɪ'k ʌ'p liː'weɪ" UK: meɪk ʌp liːweɪ
karakter behozatalkif
  1. character input
   USA: ke'rɪ·ktəː· ɪ'npʊ"t UK: kærəktər ɪnpʊt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása