COVID-19 Fight
betömi
  1. wad
   USA: wɔ'd UK: wɔd
  1. stuff
   USA: stʌ'f UK: stʌf
  1. stop up
   USA: stɔ'p ʌ'p UK: stɔp ʌp
  1. putty
   USA: pʌ'tiː· UK: pʌtiː
  1. gag
   USA: gæ'g UK: gæg
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
  1. darn
   USA: dɔ'rn UK: dɑn
  1. close up
   USA: kloʊ'z ʌ'p UK: kloʊz ʌp
  1. close up
   USA: kloʊ'z ʌ'p UK: kloʊz ʌp
  1. bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
betömeti a fogátkif
  1. have one's tooth filled
   USA: hæ'v wʌ'nz tuː'θ fɪ'ld UK: hæv wʌnz tuːθ fɪld
betömi a száját vkineki
betömni a fogatkif
  1. put a filling in the tooth
   USA: pʊ't eɪ' fɪ'lɪ·ŋ ɪ'n ðiː· tuː'θ UK: pʊt eɪ fɪlɪŋ ɪn ðiː tuːθ
betömésfn
  1. biz stuffing
   USA: stʌ'fɪ·ŋ UK: stʌfɪŋ
  1. obturation
   UK: ɔbtjʊəreɪʃən
  1. darning
   UK: dɑnɪŋ
betömött lyukfn
  1. darning
   UK: dɑnɪŋ
betömődiki
  1. close up
   USA: kloʊ'z ʌ'p UK: kloʊz ʌp
betömődésfn
  1. obturation
   UK: ɔbtjʊəreɪʃən
léket betömkif
  1. stop a leak
   USA: stɔ'p eɪ' liː'k UK: stɔp eɪ liːk
rést betömi
  1. fill a gap
   USA: fɪ'l eɪ' gæ'p UK: fɪl eɪ gæp
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása