COVID-19 Fight
Összesen 400 találat 9 szótárban. Részletek
betegmn
  1. unsound
   USA: ʌ·nsaʊ'nd UK: ʌnsaʊnd
  1. rég sickish
   UK: sɪkɪʃ
  1. sick
   USA: sɪ'k UK: sɪk
  1. patient
   USA: peɪ'ʃʌ·nt UK: peɪʃnt
 1. kat
  1. invalid
   USA: ɪ"nvæ'lʌ·d UK: ɪnvəlɪd
  1. ill
   USA: ɪ'l UK: ɪl
  1. diseased
   USA: dɪ"ziː'zd UK: dɪziːzd
  1. szl dicky
   USA: dɪ'kiː· UK: dɪkiː
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. Erre az esetre különösen jól emlékszem, mert valami törpe fogta el.
    1. I particularly recollect his case, from his being took by a dwarf.
  1. bad
   USA: bæ'd UK: bæd
  1. ailing
   USA: eɪ'lɪ·ŋ UK: eɪlɪŋ
betegágyfn
  1. sick-bed
   UK: sɪkbed
  1. bed of sickness
   USA: be'd ʌ·v sɪ'knʌ·s UK: bed ɔv sɪknəs
betegállományfn
  1. sick leave
   USA: sɪ'k liː'v UK: sɪk liːv
betegápolásfn
  1. nursing
   USA: nəː'sɪ·ŋ UK: nəːsɪŋ
betegápoló(nő)fn
betegbiztosításfn
  1. health insurance
   USA: he'lθ ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: helθ ɪnʃʊərəns
betegekmn
  1. sick
   USA: sɪ'k UK: sɪk
betegellátáskif
  1. medical attendance
   USA: me'dʌ·kʌ·l ʌ·te'ndʌ·ns UK: medɪkl ətendəns
betegesmn
  1. woozy
   USA: wuː'ziː·
  1. weakly
   USA: wiː'kliː· UK: wiːkliː
  1. unwholesome
   UK: ʌnhoʊlsəm
  1. sickly
   USA: sɪ'kliː· UK: sɪkliː
  1. biz seedy
   USA: siː'diː· UK: siːdiː
  1. pathological
   USA: pæ"θʌ·lɔ'ʤɪ·kʌ·l UK: pæθəlɔʤɪkl
  1. morbid
   USA: mɔː'rbʌ·d UK: mɔːbɪd
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
  1. fragile
   USA: fræ'ʤʌ·l UK: fræʤaɪl
  1. bad
   USA: bæ'd UK: bæd
beteges élénkségfn
  1. over-excitement
   UK: oʊvərɪksaɪtmənt
betegesenhsz
  1. weakly
   USA: wiː'kliː· UK: wiːkliː
betegesen egyoldalúmn
  1. warped
   USA: wɔː'rpt UK: wɔːpt
betegesen elfogultmn
  1. warped
   USA: wɔː'rpt UK: wɔːpt
betegesen érzéki természetűfn
betegesen izgatottmn
  1. hysterical
   USA: hɪ"ste'rɪ·kʌ·l UK: hɪsterɪkl
betegesen megnagyobbodiki
  1. hypertrophy
   UK: haɪpəːtrəfiː
beteges érzékiségfn
beteges érzelgősségfn
  1. mush
   USA: mʌ'ʃ UK: mʌʃ
beteges félelemkif
  1. morbid fear
   USA: mɔː'rbʌ·d fɪ'r UK: mɔːbɪd fɪər
betegeskedésfn
  1. morbidness
   UK: mɔːbɪdnəs
  1. morbidity
   USA: mɔː·rbɪ'dʌ·tiː· UK: mɔːbɪdɪtiː
  1. invalidism
   UK: ɪnvəlɪdɪzəm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása