COVID-19 Fight
Összesen 41 találat 8 szótárban. Részletek
bevezetésfn
  1. primer
   USA: praɪ'məː· UK: praɪmər
  1. prelude
   USA: preɪ'luː"d UK: preljuːd
  1. preliminary
   USA: priː·lɪ'mʌ·ne"riː· UK: prɪlɪmɪnəriː
  1. preface
   USA: pre'fʌ·s UK: prefɪs
  1. preamble
   USA: priː·æ'mbʌ·l UK: priːæmbl
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. introduction
   USA: ɪ"ntroʊ·dʌ'kʃʌ·n UK: ɪntrədʌkʃn
  1. intro-
   USA: ɪ'ntroʊ· UK: ɪntroʊ
  1. installation
   USA: ɪ"nstʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ɪnstəleɪʃn
  1. initiation
   USA: ɪ"nɪ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnɪʃɪeɪʃn
  1. induction
   USA: ɪ"ndʌ'kʃʌ·n UK: ɪndʌkʃn
  1. inauguration
   USA: ɪ"nɔː"gyəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnɔːgjʊreɪʃn
bevezetésképpen megemlíti
  1. premise
   USA: pre'mʌ·s UK: premɪs
bevezetés,kezdetfn
  1. exordium
   UK: eksɔːdjəm
bevezetés (szerződéseknél-Kanada)fn
  1. recitals
   USA: rʌ·saɪ'tʌ·lz UK: rɪsaɪtlz
újból bevezetésfn
  1. reintroduction
   USA: riː·ɪ"ntrʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: riːɪntrədʌkʃən
újra bevezetésfn
  1. reintroduction
   USA: riː·ɪ"ntrʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: riːɪntrədʌkʃən
utólagos bevezetésfn
előszó, bevezetés, indokolásfn
  1. preamble
   USA: priː·æ'mbʌ·l UK: priːæmbl
intézet; alapítás, bevezetésfn
  1. institution
   USA: ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: ɪnstɪtjuːʃn
bevezetésfn
 1. ir.tud.
  1. r Prolog
   pro'loːk
   1. többes szám:
   2. Prologe
   1. birtokos eset:
   2. Prologes
   3. Prologs
  1. s Geleitwort
   1. többes szám:
   2. Geleitworte
   1. birtokos eset:
   2. Geleitwortes
   3. Geleitworts
 2. műsz
  1. r Eingang
   'aɪngaŋ
   1. birtokos eset:
   2. Einganges
   3. Eingangs
  1. átv e Einführung
   1. többes szám:
   2. Einführungen
   1. birtokos eset:
   2. Einführung
  1. átv r Auftakt
   1. többes szám:
   2. Auftakte
   1. birtokos eset:
   2. Auftaktes
   3. Auftakts
 3. rep
bevezetésfn
  1. könyvbe e Einleitung
bevezetésfn
  1. jegyzékbe/iratba/könyvbe r Eintrag
   'aɪntraːk
   1. birtokos eset:
   2. Eintrages
   3. Eintrags
bevezetésfn
 1. üzleti könyvbe gazd
bevezetésfn
 1. pl drámában
bevezetésfn
 1. vkié
tõzsdei bevezetéskif
bevezetésnincs
bevezetésnincs
 1. zene
 2. főleg tsz-ban
  1. rudimento
   amibe: di
 3. klasszikus szónoklattan
  1. prologo
   tsz: -ghi prólogo
  1. preludio
   prelúdio
  1. preambolo
   preámbolo
 4. jegyzékbe
 5. zene
bevezetésfn
 1. tané doktrínáé
  1. irod isagoge
   n
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása