COVID-19 Fight
bidfn USA: bɪ'd UK: bɪd
bidfn USA: bɪ'd UK: bɪd
bidfn USA: bɪ'd UK: bɪd
 1. ját
  1. He knew he couldn't afford it, so he didn't bid for the painting.
    1. Mivel tudta hogy nincs annyi pénze, nem is licitált a festményre.
 2. biz US
bidi tni USA: bɪ'd UK: bɪd
  1. Soldiers must do as they are bidden.
    1. A katonáknak azt kell tenni, amit parancsolnak nekik.
bidi tsi USA: bɪ'd UK: bɪd
  1. Soldiers must do as they are bidden.
    1. A katonáknak azt kell tenni, amit parancsolnak nekik.
    1. A katonáknak azt kell tenni, amit parancsolnak nekik.
  1. She was bidding all her neighbours to a feast to celebrate her daughter's wedding.
    1. Az összes szomszédot meghívta lakomára, hogy megünnepeljék a lánya esküvőjét.
   1. It was a good time for a new bid to be made for Joan of Arc.
     1. Időszerű volt hát, hogy újabb ajánlatot tegyenek Jeanne d'Arc ügyében.
  1. ját
  1. I made a bid of 1,000 pounds for that painting.
    1. Adtam egy ezer-fontos árajánlatot arra a festményre.
  2. The army bid for power and succeeded.
    1. A katonaság kísérletet tett a hatalom megszerzésére, amely sikerrel járt.
bid , bade, biddenkif UK: bɪd bæd bɪdn
bid bondkif USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
bid bondkif USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
bid bondkif USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
bid defiance tokif USA: bɪ'd dʌ·faɪ'ʌ·ns tʌ· UK: bɪd dɪfaɪəns tuː
bid fairkif USA: bɪ'd fe'r UK: bɪd feər
bid farewell to syi USA: bɪ'd fe"rwe'l tʌ· saɪ'
bid fori USA: bɪ'd frəː· UK: bɪd fəː
bid him come inkif USA: bɪ'd ɪ"m kʌ'm ɪ'n UK: bɪd hɪm kʌm ɪn
bid more than syi USA: bɪ'd mɔː'r ðʌ·n saɪ'
bid of two clubskif USA: bɪ'd ʌ·v tuː' klʌ'bz UK: bɪd ɔv tuː klʌbz
bid sy welcomei USA: bɪ'd saɪ' we'lkʌ·m
bid upkif USA: bɪ'd ʌ'p UK: bɪd ʌp
biddeni UK: bɪdn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása