COVID-19 Fight
Összesen 24 találat 8 szótárban. Részletek
bilincsfn
 1. műsz
  1. yoke
   USA: yoʊ'k UK: joʊk
  1. szl wristlet
   UK: rɪstlɪt
  1. shackle
   USA: ʃæ'kʌ·l UK: ʃækl
  1. manacle
   UK: mænəkl
  1. irons
   USA: aɪ'əː·nz UK: aɪənz
  1. handcuffs
   USA: hæ'ndkʌ"fs UK: hændkʌfs
  1. handcuff
   USA: hæ'ndkʌ"f UK: hændkʌf
  1. handcuff(s)
   USA: hæ'ndkʌ"fs UK: hændkʌfs
  1. irod átv cord
   USA: kɔː'rd UK: kɔːd
bilincsbe vervekif
  1. in fetters
   USA: ɪ'n fe'təː·z UK: ɪn fetəz
bilincseitől megszabadíti
  1. unchain
   UK: ʌntʃeɪn
bilincseli
  1. fetter
   USA: fe'təː· UK: fetər
bilincstelenmn
  1. unfettered
   USA: ʌ·nfe'təː·d UK: ʌnfetəd
kézi bilincsfn
  1. snitcher
   UK: snɪtʃər
bilincsfn
  1. rég e Schelle
   'ʃɛlə
   1. többes szám:
   2. Schellen
   1. birtokos eset:
   2. Schelle
  1. átv e Fessel
   'fɛsəl
   1. többes szám:
   2. Fesseln
   1. birtokos eset:
   2. Fessel
  1. Eisen
   'aɪzən
 1. épít
  1. r Bund
   'bʊnt
   1. birtokos eset:
   2. Bundes
   3. Bunds
  1. irod s Band
   'bant
   1. többes szám:
   2. Bande
   1. birtokos eset:
   2. Bandes
   3. Bands
bilincsitõl feloldi
kézi bilincsfn
  1. Acht
   'axt
bilincsfn
bilincsnincs
  1. átv irod vincolo
   víncolo
 1. műsz
 2. műsz
 3. rabokon
  1. átv catena
bilincsbe vernincs
bilincsbe vertnincs
bilincsként használt kötélnincs
 1. többes számban
láncos bilincsfn
 1. rabszállításhoz
megszabadul a bilincseitőlnincs
megszabadít a láncaitól, bilincseitőlnincs
bilincsnincs
  1. vasba/bilincsbe verve
    1. окован в -еза
  2. bilincs-csörgés
    1. звън на -езата
  1. megbilincsel
    1. слага ~ [на
  2. bilincsbe ver
    1. закопчава с ~
bilincs(ek)nincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása