COVID-19 Fight
Összesen 51 találat 9 szótárban. Részletek
bizalomfn
  1. trustfulness
   UK: trʌstfəlnəs
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
  1. reliance
   USA: riː·laɪ'ʌ·ns UK: rɪlaɪəns
  1. faith
   USA: feɪ'θ UK: feɪθ
  1. dependence
   USA: dʌ·pe'ndʌ·ns UK: dɪpendəns
  1. credit
   USA: kre'dʌ·t UK: kredɪt
  1. confidence
   USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: kɔnfɪdəns
  1. A kölcsönös bizalom támaszunk lesz utunk végéig!
    1. Mutual confidence will sustain us to the end!'
bizalomgerjesztőmn
  1. dependable
   USA: dʌ·pe'ndʌ·bʌ·l UK: dɪpendəbl
bizalomgerjesztőenhsz
  1. dependably
   UK: dɪpendəbliː
bizalommalhsz
  1. trustingly
   UK: trʌstɪŋliː
bizalommal van vki iránti
  1. place every confidence in sy
   USA: pleɪ's e'vriː· kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
  1. place confidence in sy
   USA: pleɪ's kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
bizalommal viseltetiki
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
bizalomra méltómn
  1. trustworthy
   USA: trʌ'stwəː"ðiː· UK: trʌstwəːðiː
  1. dependable
   USA: dʌ·pe'ndʌ·bʌ·l UK: dɪpendəbl
bizalomra méltóanhsz
  1. dependably
   UK: dɪpendəbliː
bizalomra nem méltómn
  1. untrustworthy
   USA: ʌ·ntrʌ'stwəː"ðiː· UK: ʌntrʌstwəːðiː
bizalom tárgyafn
  1. reliance
   USA: riː·laɪ'ʌ·ns UK: rɪlaɪəns
bizalomteljesmn
  1. trustful
   UK: trʌstfəl
  1. confiding
   USA: kʌ·nfaɪ'dɪ·ŋ UK: kənfaɪdɪŋ
nem bizalomgerjesztőmn
  1. uninviting
   USA: ʌ"nɪ"nvaɪ'tɪ·ŋ UK: ʌnɪnvaɪtɪŋ
bizik (vkiben); bizalomi
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
bizalomfn
  1. e Zuversicht
   1. birtokos eset:
   2. Zuversicht
  1. e Vertraulichkeit
   fɛɐ'traʊlɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Vertraulichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Vertraulichkeit
  1. e Arglosigkeit
   'aɐkloːzɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Arglosigkeit
bizalomgerjesztõmn
bizalomkeltõmn
bizalommal fordul vkihezkif
bizalomteljesmn
bizalomnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása