COVID-19 Fight
Összesen 405 találat 9 szótárban. Részletek
-biztosmn
  1. összet proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
biztosmn
  1. unfaltering
   UK: ʌnfɔːltərɪŋ
  1. unfailing
   USA: ʌ·nfeɪ'lɪ·ŋ UK: ʌnfeɪlɪŋ
  1. unerring
   UK: ʌnəːrɪŋ
  1. trustworthy
   USA: trʌ'stwəː"ðiː· UK: trʌstwəːðiː
  1. táj US sure
   USA: ʃʊ'r UK: ʃʊər
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
  1. Használj homogén színeket és kerüld a nagy mintákat ha nagyobbnak akarod láttatni a szobád.
    1. Use solid colors and avoid large patterns if you want to make your room look bigger.
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
  1. secure
   USA: sɪ·kyʊ'r UK: sɪkjʊər
  1. safe
   USA: seɪ'f UK: seɪf
  1. positive
   USA: pɔ'zʌ·tɪ·v UK: pɔzətɪv
  1. infallible
   USA: ɪ"nfæ'lʌ·bʌ·l UK: ɪnfæləbl
  1. firm
   USA: fəː'm UK: fəːm
  1. discerning
   USA: dɪ"səː'nɪ·ŋ UK: dɪsəːnɪŋ
  1. dependable
   USA: dʌ·pe'ndʌ·bʌ·l UK: dɪpendəbl
  1. confident
   USA: kɔ'nfʌ·dʌ·nt UK: kɔnfɪdənt
  1. Mary biztos afelől, hogy gond nélkül leteszi minden vizsgáját.
    1. Mary feels confident that she will pass all her exams without difficulty.
  1. commissioner
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·nəː· UK: kəmɪʃənər
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. certainty
   USA: səː'tʌ·ntiː· UK: səːtntiː
  1. certain
   USA: səː'tʌ·n UK: səːtn
  1. Ez olyan biztos, mint a halál.
    1. It is as certain as death.'
    1. It is as certain as death.'
  2. Egy bizonyos: ez az éjszaka eldöntötte a sorsomat.
    1. One thing is certain, this night has decided my fate.
  1. certain of
   USA: səː'tʌ·n ʌ·v UK: səːtn ɔv
  1. cert
   UK: səːt
  1. Ez olyan biztos, mint a halál.
    1. It is as certain as death.'
    1. It is as certain as death.'
  1. assured
   USA: ʌ·ʃʊ'rd UK: əʃʊəd
biztos(an)hsz
  1. sure
   USA: ʃʊ'r UK: ʃʊər
  1. Bizonyos vagyok abban, hogy átmegy a vizsgán.
    1. I am sure of his passing the exam.
  2. A baba már felébredt és biztosan éhes.
    1. The baby is awake and sure to be hungry.
biztosanhsz
  1. surely
   USA: ʃʊ'rliː· UK: ʃʊəliː
  1. sure
   USA: ʃʊ'r UK: ʃʊər
  1. Bizonyos vagyok abban, hogy átmegy a vizsgán.
    1. I am sure of his passing the exam.
  2. A baba már felébredt és biztosan éhes.
    1. The baby is awake and sure to be hungry.
  1. snugly
   USA: snʌ'gliː· UK: snʌgliː
  1. securely
   USA: sɪ·kyʊ'rliː· UK: sɪkjʊəliː
  1. safely
   USA: seɪ'fliː· UK: seɪfliː
  1. necessarily
   USA: ne"sʌ·se'rʌ·liː· UK: nesəserəliː
  1. for certain
   USA: frəː· səː'tʌ·n UK: fəː səːtn
  1. certainly
   USA: səː'tʌ·nliː· UK: səːtnliː
  1. A húga ugye biztosan jobban van, biztosan túl van a veszélyen?
    1. Your sister is certainly better, certainly out of danger?
  1. assuredly
   USA: ʌ·ʃʊ'rʌ·dliː· UK: əʃʊərɪdliː
biztosan állómn
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
biztosan bekövetkezőmn
  1. inevitable
   USA: ɪ"ne'vʌ·tʌ·bʌ·l UK: ɪnevɪtəbl
biztosan, bizonyárahsz
  1. surely
   USA: ʃʊ'rliː· UK: ʃʊəliː
biztosan odaillesztettmn
biztosan számíti
  1. bank upon
   USA: bæ'ŋk ʌ·pɔ'n UK: bæŋk əpɔn
biztos baszásfn
biztos bennekif
  1. be sure of
   USA: biː· ʃʊ'r ʌ·v UK: biː ʃʊər ɔv
  1. be sure about
   USA: biː· ʃʊ'r ʌ·baʊ't UK: biː ʃʊər əbaʊt
biztos, bizonyosmn
  1. certain
   USA: səː'tʌ·n UK: səːtn
biztos dologfn
  1. biz GB snip
   USA: snɪ'p UK: snɪp
biztos, egyenletes, folyamatoskif
biztos fellépésfn
  1. aplomb
   USA: ʌ·plɔ'm UK: əplɔm
biztos forrásbólkif
  1. straight from the horse's mouth
   USA: streɪ't fəː·m ðiː· hɔː'rsʌ·z maʊ'θ UK: streɪt frɔm ðiː hɔːsɪz maʊθ
  1. straight from horse's mouth
   USA: streɪ't fəː·m hɔː'rsʌ·z maʊ'θ UK: streɪt frɔm hɔːsɪz maʊθ
biztos forrásból tudjakif
  1. have it on good authority
   USA: hæ'v ʌ·t ɔ'n gʌ·d ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: hæv ɪt ɔn gʊd ɔːθɔrɪtiː
biztos forrásból tudomkif
  1. i have it on good authority
   USA: aɪ' hæ'v ʌ·t ɔ'n gʌ·d ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: aɪ hæv ɪt ɔn gʊd ɔːθɔrɪtiː
biztos hatásúmn
  1. sure-fire
   UK: ʃʊəfaɪər
biztos (hogy vmi történik)i
  1. bound
   USA: baʊ'nd UK: baʊnd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása