Összesen 99 találat 10 szótárban. Részletek
bordafn
 1. tex
  1. wale
   USA: weɪ'l UK: weɪl
  1. stretcher
   USA: stre'tʃəː· UK: stretʃər
 2. épít
  1. stem
   USA: ste'm UK: stem
 3. orv
  1. rég irod rib
   USA: rɪ'b UK: rɪb
 4. tex
  1. reed
   USA: riː'd UK: riːd
 5. műsz
  1. feather
   USA: fe'ðəː· UK: feðər
  1. corrugation
   UK: kɔrəgeɪʃn
bordaközfn
 1. nyomd
  1. panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
bordaközi izmokfn
bordalfn
  1. convivial song
   USA: kʌ·nvɪ'viː·ʌ·l sɔː'ŋ UK: kənvɪvɪəl sɔŋ
bordaládafn
  1. lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
 1. tex
  1. lathe
   USA: leɪ'ð UK: leɪð
  1. batten
   USA: bæ'tʌ·n UK: bætn
bordaszeletfn
  1. cutlet
   UK: kʌtlɪt
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
natúr bordaszeletfn
húzást merevítő bordafn
 1. épít
  1. truss
   USA: trʌ's UK: trʌs
bordákfn
  1. striations
   UK: straɪeɪʃənz
bordákkal feszíti
 1. épít
  1. truss
   USA: trʌ's UK: trʌs
bordásmn
  1. striated
   UK: straɪeɪtɪd
  1. striate
   UK: straɪɪt
  1. ribbed
   USA: rɪ'bd UK: rɪbd
 1. tex
  1. corded
   USA: kɔː'rdʌ·d UK: kɔːdɪd
bordás boltozatkif
  1. groined vault
   USA: grɔɪ'nd vɔː'lt UK: grɔɪnd vɔːlt
bordásfalfn
  1. wall bars
   USA: wɔː'l bɔ'rz UK: wɔːl bɑz
bordáskel (növ)fn
  1. Chinese mustard
   USA: tʃaɪ·niː'z mʌ'stəː·d UK: tʃaɪniːz mʌstəd
bordás kel (növ)kif
  1. celery mustard
   USA: se'ləː·iː· mʌ'stəː·d UK: seləriː mʌstəd
bordásszíjkif
  1. timing belt
   USA: taɪ'mɪ·ŋ be'lt UK: taɪmɪŋ belt
bordázi
  1. rib
   USA: rɪ'b UK: rɪb
bordázatfn
 1. tex
  1. wale
   USA: weɪ'l UK: weɪl
  1. shell
   USA: ʃe'l UK: ʃel
 2. épít
  1. rib
   USA: rɪ'b UK: rɪb
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
  1. corrugation
   UK: kɔrəgeɪʃn
  1. baffle
   USA: bæ'fʌ·l UK: bæfl
bordázottmn
  1. ribbed
   USA: rɪ'bd UK: rɪbd
 1. műsz épít
  1. fluted
   UK: fluːtɪd
 2. tex
  1. corded
   USA: kɔː'rdʌ·d UK: kɔːdɪd
alagút-mintaív bordájafn
  1. leg
   USA: le'g UK: leg
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása