COVID-19 Fight
break up a campkif USA: breɪ'k ʌ'p eɪ' kæ'mp UK: breɪk ʌp eɪ kæmp
he is breaking upkif USA: hiː' ʌ·z breɪ'kɪ·ŋ ʌ'p UK: hiː ɪz breɪkɪŋ ʌp
break in upon syi USA: breɪ'k ɪ'n ʌ·pɔ'n saɪ'
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása