COVID-19 Fight
Összesen 15 találat 8 szótárban. Részletek
címzettfn
  1. recipient
   USA: rʌ·sɪ'piː·ʌ·nt UK: rɪsɪpɪənt
  1. Valóban csak rejtett címzetteknek küldi el a levelet?
    1. Are you sure you want to send a message with only BCC recipients?
  1. consignee
   UK: kɔnsaɪniː
  1. addressee
   USA: æ"dre·siː' UK: ædresiː
címzett, kedvezményezett - Az érvényes EK-rendelkezések szerint a Phare segélyprogramban részvételre alkalmas ország (PHARE)mn
  1. recipient
   USA: rʌ·sɪ'piː·ʌ·nt UK: rɪsɪpɪənt
címzett támogatás (eu)fn
  1. allocation
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æləkeɪʃn
rosszul címzettmn
  1. misdirected
   USA: mɪ"sdɪ·re'ktʌ·d UK: mɪsdɪrektɪd
hiányosan címzett levélkif
  1. blind letter
   USA: blaɪ'nd le'təː· UK: blaɪnd letər
címzettfn
 1. posta ker
  1. r Empfänger
   1. többes szám:
   2. Empfänger
   1. birtokos eset:
   2. Empfängers
  1. r Adressat
   adrɛ'saːt
   1. többes szám:
   2. Adressaten
   1. birtokos eset:
   2. Adressaten
címzettnincs
címzettnincs
vkihez címzett / intézettmn
vhova címzett / irányítottmn
felajánlás / ajánlat címzettjefn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása