COVID-19 Fight
Összesen 65 találat 2 szótárban. Részletek
claimfn USA: kleɪ'm UK: kleɪm
claimfn USA: kleɪ'm UK: kleɪm
claimi tni USA: kleɪ'm UK: kleɪm
claimi tsi USA: kleɪ'm UK: kleɪm
   1. the claim is currently being examined
     1. az igény elbírálása folyamatban van
  1. The successful tenderer shall waive the right to make any subsequent claim concerning the quantity and packaging.
    1. A nyertes pályázó lemond arról a jogáról, hogy a mennyiségre és a csomagolásra vonatkozóan a későbbiek során követeléssel éljen.
claim adjusterfn USA: kleɪ'm ʌ·ʤʌ'stəː· UK: kleɪm əʤʌstər
claimantfn USA: kleɪ'mʌ·nt UK: kleɪmənt
claim for damageskif USA: kleɪ'm frəː· dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: kleɪm fəː dæmɪʤɪz
claim for refundkif USA: kleɪ'm frəː· riː'fʌ"nd UK: kleɪm fəː riːfʌnd
pecuniary claimkif USA: pe·kyuː'niː·e"riː· kleɪ'm UK: pɪkjuːnɪəriː kleɪm
reef claimkif USA: riː'f kleɪ'm UK: riːf kleɪm
wage claimfn USA: weɪ'ʤ kleɪ'm UK: weɪʤ kleɪm
baggage claim checkfn USA: bæ'gʌ·ʤ kleɪ'm tʃe'k UK: bægɪʤ kleɪm tʃek
she claimskif USA: ʃiː' kleɪ'mz UK: ʃiː kleɪmz
he claims thatkif USA: hiː' kleɪ'mz ðʌ·t UK: hiː kleɪmz ðət
lay claim tokif USA: leɪ' kleɪ'm tʌ· UK: leɪ kleɪm tuː
prefer a claimkif USA: priː·fəː' eɪ' kleɪ'm UK: prɪfəːr eɪ kleɪm
statement of claimkif USA: steɪ'tmʌ·nt ʌ·v kleɪ'm UK: steɪtmənt ɔv kleɪm
a benefit claimantfn USA: eɪ' be'nʌ·fɪ"t kleɪ'mʌ·nt UK: eɪ benɪfɪt kleɪmənt
establish a claim to sgi
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása