COVID-19 Fight
clapfn USA: klæ'p UK: klæp
clapi tni USA: klæ'p UK: klæp
clap on the backkif USA: klæ'p ɔ'n ðiː· bæ'k UK: klæp ɔn ðiː bæk
clap one's handi USA: klæ'p wʌ'nz hæ'nd UK: klæp wʌnz hænd
clap toi tsi USA: klæ'p tʌ· UK: klæp tuː
clapboardfn USA: klæ'pbɔː"rd UK: klæpbɔːrd
clappingfn USA: klæ'pɪ·ŋ UK: klæpɪŋ
give a clapi USA: gɪ'v eɪ' klæ'p UK: gɪv eɪ klæp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása