COVID-19 Fight
clothes closetfn USA: kloʊ'z klɔ'zʌ·t UK: kloʊðz klɔzɪt
earthth closetkif
storage closetkif USA: stɔː'rʌ·ʤ klɔ'zʌ·t UK: stɔːrɪʤ klɔzɪt
walk-in closetkif
be closeted with syi USA: biː· klɔ'zʌ·tʌ·d wʌ·ð saɪ'
keep a close watch onkif USA: kiː'p eɪ' kloʊ'z wɔ'tʃ ɔ'n UK: kiːp eɪ kloʊz wɔtʃ ɔn
draw to a closekif USA: drɔː' tʌ· eɪ' kloʊ'z UK: drɔː tuː eɪ kloʊz
draw to a closei USA: drɔː' tʌ· eɪ' kloʊ'z UK: drɔː tuː eɪ kloʊz
that was a close callkif USA: ðʌ·t wʌ·z eɪ' kloʊ'z kɔː'l UK: ðət wɔz eɪ kloʊz kɔːl
give sy a close cropi USA: gɪ'v saɪ' eɪ' kloʊ'z krɔ'p
it was a close shavekif USA: ʌ·t wʌ·z eɪ' kloʊ'z ʃeɪ'v UK: ɪt wɔz eɪ kloʊz ʃeɪv
tha was a close shavekif
my mouth is closedkif USA: maɪ' maʊ'θ ʌ·z kloʊ'zd UK: maɪ maʊθ ɪz kloʊzd
the shops are closedkif USA: ðiː· ʃɔ'ps əː· kloʊ'zd UK: ðiː ʃɔps ɑr kloʊzd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása