COVID-19 Fight
Összesen 83 találat 4 szótárban.
commiti USA: kʌ·mɪ't UK: kəmɪt
  1. I have committed no crime.
    1. Én nem követtem el semmiféle bűntettet.
commit a body to the deepkif USA: kʌ·mɪ't eɪ' bɔ'diː· tʌ· ðiː· diː'p UK: kəmɪt eɪ bɔdiː tuː ðiː diːp
commit a mayhem on syi USA: kʌ·mɪ't eɪ' meɪ'he"m ɔ'n saɪ'
commit a murderkif USA: kʌ·mɪ't eɪ' məː'dəː· UK: kəmɪt eɪ məːdər
commit an errori USA: kʌ·mɪ't ʌ·n e'rəː· UK: kəmɪt ən erər
commit excesseskif USA: kʌ·mɪ't ɪ·kse'sʌ·z UK: kəmɪt ɪksesɪz
commitmentfn USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
commitmentfn USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
 1. orv
  1. He pays his brother's school expenses and the rent for his sister, and even supports the parents: he has quite a lot of commitments.
    1. Fizeti az öccse iskoláját, a húga lakbérét, és még a szüleit is támogatja: igen sok kötelezettséget vállalt magára.
 2. irod pol
commit murderkif USA: kʌ·mɪ't məː'dəː· UK: kəmɪt məːdər
commit no nuisancekif USA: kʌ·mɪ't noʊ' nuː'sʌ·ns UK: kəmɪt noʊ njuːsns
commit oneselfkif USA: kʌ·mɪ't wʌ"nse'lf UK: kəmɪt wʌnself
commit oneself to sgkif
commit oneself to sgi
committal orderfn USA: kʌ·mɪ'tʌ·l ɔː'rdəː· UK: kəmɪtl ɔːdər
committal servicefn USA: kʌ·mɪ'tʌ·l səː'vʌ·s UK: kəmɪtl səːvɪs
committedmn USA: kʌ·mɪ'tʌ·d UK: kəmɪtɪd
committeefn USA: kʌ·mɪ'tiː· UK: kəmɪtiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása