COVID-19 Fight
commoni tni USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
 1. rég
  1. So an honest man is the common enemy.
    1. Ezért van, hogy a becsületes ember a közös ellenség.
commonmn USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
   1. Not a bit of it, my dear; I'm just a common man.
     1. Szó sincs róla, kedveském; egészen közönséges ember vagyok.
   1. Red Lamas are not so common in Hind that one loses track.'
     1. A vörös lámák nem olyan gyakoriak Indiában, hogy nyomukat lehetne veszíteni.
   1. When they grew up, both married common laborers.
     1. Amikor felnőttek, egyszerű kétkezi munkásokhoz mentek férjhez.
  1. US
 1. pej
  1. The anxieties of common life began soon to succeed to the alarms of romance.
    1. A regényes riadalom helyét csakhamar elfoglalták a mindennapi élet aggodalmai.
Common Agricultural Policykif USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː
Common Agricultural Policy (CAP)kif USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· kæ'p UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː kæp
Common Agricultural Policy (CAP)kif USA: kɔ'mʌ·n æ"grʌ·kʌ'ltʃəː·ʌ·l pɔ'lʌ·siː· kæ'p UK: kɔmən ægrɪkʌltʃərəl pɔləsiː kæp
common boxkif USA: kɔ'mʌ·n bɔ'ks UK: kɔmən bɔks
common buntingfn USA: kɔ'mʌ·n bʌ'ntɪ·ŋ UK: kɔmən bʌntɪŋ
common chargekif USA: kɔ'mʌ·n tʃɔ'rʤ UK: kɔmən tʃɑʤ
common courtesieskif USA: kɔ'mʌ·n kəː'tʌ·siː·z UK: kɔmən kəːtəsɪz
common courtesykif USA: kɔ'mʌ·n kəː'tʌ·siː· UK: kɔmən kəːtəsiː
common cranekif USA: kɔ'mʌ·n kreɪ'n UK: kɔmən kreɪn
common decenciesfn UK: kɔmən diːsnsɪz
common decencieskif UK: kɔmən diːsnsɪz
common denominatorfn USA: kɔ'mʌ·n dʌ·nɔ'mʌ·neɪ"təː· UK: kɔmən dɪnɔmɪneɪtər
common divisorkif USA: kɔ'mʌ·n dɪ·vaɪ'zəː· UK: kɔmən dɪvaɪzər
common fractionkif USA: kɔ'mʌ·n fræ'kʃʌ·n UK: kɔmən frækʃn
common goodkif USA: kɔ'mʌ·n gʌ·d UK: kɔmən gʊd
common groundkif USA: kɔ'mʌ·n graʊ'nd UK: kɔmən graʊnd
common heatherfn USA: kɔ'mʌ·n he'ðəː· UK: kɔmən heðər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása