COVID-19 Fight
Összesen 313 találat 9 szótárban. Részletek
családfn
  1. stem
   USA: ste'm UK: stem
  1. biz people
   USA: piː'pʌ·l UK: piːpl
  1. parentage
   USA: pe'rʌ·ntʌ·ʤ UK: peərəntɪʤ
  1. kindred
   USA: kɪ'ndrʌ·d UK: kɪndrɪd
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. folks
   USA: foʊ'ks UK: foʊks
  1. family
   USA: fæ'mliː· UK: fæməliː
családanyafn
  1. matron
   USA: meɪ'trʌ·n UK: meɪtrən
családapafn
  1. paterfamilias
   UK: peɪtəfəmɪlɪæs
családapa v. otthonülő emberfn
  1. family man
   USA: fæ'mliː· mæ'n UK: fæməliː mæn
családfafn
  1. pedigree
   USA: pe'dʌ·griː· UK: pedɪgriː
  1. lineage
   USA: lɪ'niː·ʌ·ʤ UK: lɪnɪɪʤ
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. genealogical tree
   UK: ʤiːnɪəlɔʤɪkl triː
  1. family tree
   USA: fæ'mliː· triː' UK: fæməliː triː
  1. descent
   USA: dʌ·se'nt UK: dɪsent
családfőfn
  1. paterfamilias
   UK: peɪtəfəmɪlɪæs
  1. head
   USA: he'd UK: hed
családhoz tartozikkif
  1. one of the family
   USA: hwʌ'n ʌ·v ðiː· fæ'mliː· UK: wʌn ɔv ðiː fæməliː
családimn
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. family
   USA: fæ'mliː· UK: fæməliː
  1. familial
   USA: fʌ·mɪ'lyʌ·l UK: fəmɪlɪəl
családi állapotkif
  1. status / marital -
   USA: steɪ'tʌ·s me'rʌ·tʌ·l UK: steɪtəs mærɪtl
  1. marital status
   USA: me'rʌ·tʌ·l steɪ'tʌ·s UK: mærɪtl steɪtəs
családiasmn
  1. shirt-sleeve
   USA: ʃəː'tsliː"v UK: ʃəːtsliːv
  1. homely
   USA: hoʊ'mliː· UK: hoʊmliː
  1. familiar
   USA: fʌ·mɪ'lyəː· UK: fəmɪlɪər
családias életmódfn
  1. domesticity
   USA: doʊ"me"stɪ'sʌ·tiː· UK: dɔmestɪsɪtiː
családi batárfn
  1. family coach
   USA: fæ'mliː· koʊ'tʃ UK: fæməliː koʊtʃ
családi bútorfn
  1. heirloom
   USA: e'rluː"m UK: eəluːm
családi büszkeségfn
  1. family pride
   USA: fæ'mliː· praɪ'd UK: fæməliː praɪd
családi dolgokfn
  1. domesticities
   UK: dɔmestɪsɪtɪz
családi ékszerfn
  1. heirloom
   USA: e'rluː"m UK: eəluːm
családi ékszerekfn
  1. family jewels
   USA: fæ'mliː· ʤuː'ʌ·lz UK: fæməliː ʤuːəlz
családi életfn
  1. átv fireside
   USA: faɪ'əː·saɪ"d UK: faɪəsaɪd
  1. family life
   USA: fæ'mliː· laɪ'f UK: fæməliː laɪf
családi házfn
  1. GB villa
   USA: vɪ'lʌ· UK: vɪlə
  1. self-contained house
   UK: selfkənteɪnd haʊz
  1. bungalow
   USA: bʌ'ŋgʌ·loʊ" UK: bʌŋgəloʊ
családi kísértetfn
  1. banshee
   USA: bæ'nʃiː· UK: bænʃiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása