COVID-19 Fight
Összesen 35 találat 8 szótárban. Részletek
csal(ás)fn
  1. swindle
   USA: swɪ'ndʌ·l UK: swɪndl
csalásfn
  1. trickery
   USA: trɪ'kəː·iː· UK: trɪkəriː
  1. swindle
   USA: swɪ'ndʌ·l UK: swɪndl
  1. szl snide
   USA: snaɪ'd UK: snaɪd
  1. sharp practice
   USA: ʃɔ'rp præ'ktɪ"s UK: ʃɑp præktɪs
  1. sham
   USA: ʃæ'm UK: ʃæm
  1. biz sell
   USA: se'l UK: sel
  1. scam
   USA: skæ'm
  1. roguery
   UK: roʊgəriː
  1. szl ramp
   USA: ræ'mp UK: ræmp
  1. US racket
   USA: ræ'kʌ·t UK: rækɪt
  1. szl napping
   USA: næ'pɪ·ŋ UK: næpɪŋ
  1. biz jugglery
   UK: ʤʌgləriː
  1. imposition
   USA: ɪ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpəzɪʃn
  1. humbug
   USA: hʌ'mbʌ"g UK: hʌmbʌg
  1. hocus pocus
   USA: hoʊ'kʌ·s poʊ'kʌ·s
  1. biz have
   USA: hæ'v UK: hæv
  1. gyp
   USA: ʤɪ'p UK: ʤɪp
  1. szl US gouge
   USA: gaʊ'ʤ UK: gaʊʤ
  1. fraudulence
   UK: frɔːdjʊləns
  1. fraud
   USA: frɔː'd UK: frɔːd
  1. foul play
   USA: faʊ'l pleɪ' UK: faʊl pleɪ
  1. falsehood
   USA: fæ'lshʊ"d UK: fɔːlshʊd
  1. fake
   USA: feɪ'k UK: feɪk
  1. delusion
   USA: dʌ·luː'ʒʌ·n UK: dɪluːʒn
  1. deception
   USA: dʌ·se'pʃʌ·n UK: dɪsepʃn
  1. deceit
   USA: dʌ·siː't UK: dɪsiːt
  1. szl cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
  1. confidence trick
   USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns trɪ'k UK: kɔnfɪdəns trɪk
  1. confidence game
   USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns geɪ'm UK: kɔnfɪdəns geɪm
  1. szl chisel
   USA: tʃɪ'zʌ·l UK: tʃɪzl
  1. cheating
   USA: tʃiː'tɪ·ŋ UK: tʃiːtɪŋ
  1. cheat
   USA: tʃiː't UK: tʃiːt
  1. bubble
   USA: bʌ'bʌ·l UK: bʌbl
  1. bounce
   USA: baʊ'ns UK: baʊns
  1. biz bilk
   USA: bɪ'lk UK: bɪlk
csalási szándékkalkif
  1. with intent to defraud
   USA: wʌ·ð ɪ"nte'nt tʌ· dʌ·frɔː'd UK: wɪð ɪntent tuː dɪfrɔːd
csalással kifoszti
 1. sp
  1. welsh
   USA: we'lʃ UK: welʃ
csalással szerzettmn
  1. fraudulent
   USA: frɔː'ʤʌ·lʌ·nt UK: frɔːdjʊlənt
trükkös csalásfn
  1. trickery
   USA: trɪ'kəː·iː· UK: trɪkəriː
választási csalásfn
  1. US gerrymander
   USA: ʤe'riː·mæ"ndəː· UK: ʤerɪmændər
csalásfn
  1. közb r Zauber
   'tsaʊbɐ
   1. többes szám:
   2. Zauber
   1. birtokos eset:
   2. Zaubers
  1. Trug
   'truːk
  1. e Schwindelei
   ʃvɪndə'laɪ
  1. r Schwindel
   'ʃvɪndəl
   1. többes szám:
   2. Schwindel
   1. birtokos eset:
   2. Schwindels
  1. e Mystifikation
   mʏstifika'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Mystifikationen
   1. birtokos eset:
   2. Mystifikation
  1. r Lug
   'luːk
   1. birtokos eset:
   2. Luges
   3. Lugs
  1. e Hintergehung
   1. többes szám:
   2. Hintergehungen
   1. birtokos eset:
   2. Hintergehung
  1. e Gaunerei
   gaʊnə'raɪ
   1. többes szám:
   2. Gaunereien
   1. birtokos eset:
   2. Gaunerei
  1. r Betrug
   bə'truːk
   1. birtokos eset:
   2. Betruges
   3. Betrugs
csalás és ámításkif
  1. Lug und Trug
   'luːk 'ʊnt 'truːk
csalásfn
  1. aljas, visszataszító n fourbe
csalásnincs
csalásfn
  1. furfanteria
   n furfantería
  1. rég froda
   n
  1. fraude
   n fráude
csalás, ami nélkül a másik fél kedvezőbb feltételekkel kötött volna szerződéstnincs
csalás, ami nélkül a másik fél nem kötötte volna meg a szerződéstnincs
csalásimn
csalási / csaló szándéknincs
csalássalnincs
csalással rávesz vmirenincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása