COVID-19 Fight
Összesen 302 találat 9 szótárban. Részletek
csapafn
 1. vad
  1. spoor
   USA: spʊ'r UK: spʊər
  1. slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
csapadékfn
  1. wet
   USA: we't UK: wet
  1. residuum, residua
   UK: rɪzɪdjʊəm rɪzɪdjʊə
 1. vegy
  1. residue
   USA: re'zʌ·duː" UK: rezɪdjuː
 2. vegy
  1. precipitation
   USA: prʌ·sɪ"pʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: prɪsɪpɪteɪʃn
  1. precipitate
   USA: prʌ·sɪ'pʌ·teɪ"t UK: prɪsɪpɪteɪt
  1. moisture
   USA: mɔɪ'stʃəː· UK: mɔɪstʃər
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
 3. vegy
  1. faeces
   UK: fiːsiːz
 4. vegy körny
  1. deposit
   USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
csapadék mennyiségefn
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
  1. A bűnbeesés után Ádámot és Évát Isten kiűzte az Édenkertből.
    1. After the Fall, God expelled Adam and Eve out of the Garden of Eden.
<csapadékszegény teületeken nedvesség konzerválással való gazdálkodás>kif
  1. dry farming
   USA: draɪ' fɔ'rmɪ·ŋ UK: draɪ fɑmɪŋ
csapadékvízfn
  1. rainwater
   USA: reɪ'nwɔː"təː· UK: reɪnwɔːtər
csapati
  1. troop
   USA: truː'p UK: truːp
  1. team
   USA: tiː'm UK: tiːm
  1. squad
   USA: skwɔ'd UK: skwɔd
 1. sp
  1. side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
  1. szl posse
   USA: pɔ'siː· UK: pɔsiː
  1. party
   USA: pɔ'rtiː· UK: pɑtiː
  1. biz US outfit
   USA: aʊ'tfɪ"t UK: aʊtfɪt
  1. legion
   USA: liː'ʤʌ·n UK: liːʤən
  1. gang
   USA: gæ'ŋ UK: gæŋ
  1. flock
   USA: flɔ'k UK: flɔk
 2. sp
  1. field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
  1. biz crowd
   USA: kraʊ'd UK: kraʊd
  1. crew
   USA: kruː' UK: kruː
 3. áll
  1. covey
   USA: kʌ'viː· UK: koʊviː
  1. company
   USA: kʌ'mpʌ·niː· UK: kʌmpəniː
  1. cohort
   USA: koʊ'hɔː·rt UK: koʊhɔːt
  1. bevy
   USA: be'viː· UK: beviː
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
csapatba osztásfn
csapatba szétoszti
  1. squad
   USA: skwɔ'd UK: skwɔd
csapat, csoportfn
  1. team
   USA: tiː'm UK: tiːm
csapat, falka, seregfn
  1. flock
   USA: flɔ'k UK: flɔk
csapatgyülekezésfn
  1. trooping
   USA: truː'pɪ·ŋ UK: truːpɪŋ
csapatjátékfn
  1. team games
   USA: tiː'm geɪ'mz UK: tiːm geɪmz
csapatkapitányi
  1. skipper
   USA: skɪ'pəː· UK: skɪpər
  1. skip
   USA: skɪ'p UK: skɪp
csapat (katonai)fn
  1. troop
   USA: truː'p UK: truːp
csapatmunkafn
  1. team-work
   USA: tiː'mwəː"k UK: tiːmwəːk
csapatokfn
  1. troops
   USA: truː'ps UK: truːps
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
csapatokat küld a nyakárai
 1. tört
  1. dragoon
   UK: drəguːn
csapatot összeállíti
  1. field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
csapatszállítófn
  1. trooper
   USA: truː'pəː· UK: truːpər
csapatszállító hajófn
  1. troopship
   UK: truːpʃɪp
  1. trooper
   USA: truː'pəː· UK: truːpər
  1. troop-ship
   UK: truːpʃɪp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása