Összesen 113 találat 9 szótárban. Részletek
csatornafn
  1. watercourse
   UK: wɔːtəkɔːs
  1. water-course
   UK: wɔːtəkɔːs
  1. sewer
   USA: suː'əː· UK: sjuːər
 1. épít
  1. furrow
   USA: fəː'oʊ· UK: fʌroʊ
  1. flume
   USA: fluː'm UK: fluːm
  1. duct
   USA: dʌ'kt UK: dʌkt
  1. drain
   USA: dreɪ'n UK: dreɪn
  1. A csatorna elnyelte az összes labdánkat.
    1. That drain swallowed every ball we had.
  1. ditch
   USA: dɪ'tʃ UK: dɪtʃ
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. átv conduit
   USA: kɔ'ndwɪ"t UK: kɔndwɪt
  1. channel
   USA: tʃæ'nʌ·l UK: tʃænl
  1. chanel
   USA: ʃʌ·ne'l
 2. vízügy
  1. canal
   USA: kʌ·næ'l UK: kənæl
csatornacsőfn
  1. spout
   USA: spaʊ't UK: spaʊt
csatornafedőkif
  1. man-hole cover
   USA: mæ'nhoʊ"l kʌ'vəː· UK: mænhoʊl kʌvər
csatornahálózatfn
  1. sewage system
   USA: suː'ɪ·ʤ sɪ'stʌ·m UK: sjuːɪʤ sɪstəm
  1. drainage
   USA: dreɪ'nʌ·ʤ UK: dreɪnɪʤ
csatornaiszapfn
  1. sludge
   USA: slʌ'ʤ UK: slʌʤ
csatornakiosztáskif
  1. channel spacing
   USA: tʃæ'nʌ·l speɪ'sɪ·ŋ UK: tʃænl speɪsɪŋ
csatornapárkányfn
 1. épít
  1. cornice
   UK: kɔːnɪs
csatorna rendszerkif
  1. drainage system
   USA: dreɪ'nʌ·ʤ sɪ'stʌ·m UK: dreɪnɪʤ sɪstəm
csatornaszemfn
  1. deflector
   UK: dɪflektə
csatorna, szorosi
  1. channel
   USA: tʃæ'nʌ·l UK: tʃænl
csatornatisztítókif
  1. sewage worker
   USA: suː'ɪ·ʤ wəː'kəː· UK: sjuːɪʤ wəːkər
csatornaválasztófn
  1. waveband switch
   UK: weɪvbænd swɪtʃ
beömlő csatornafn
  1. szl funnel
   USA: fʌ'nʌ·l UK: fʌnl
ércmosó csatornafn
 1. bány
  1. sluice
   USA: sluː's UK: sluːs
érzékelési csatornafn
  1. modality
   USA: mʌ·dæ'lʌ·tiː· UK: moʊdælɪtiː
falazott csatornafn
  1. flume
   USA: fluː'm UK: fluːm
földalatti csatornafn
hajózható csatornafn
  1. fairway
   USA: fe'rweɪ" UK: feəweɪ
hajózó csatornafn
  1. fairway
   USA: fe'rweɪ" UK: feəweɪ
kanális, csatornafn
  1. levy
   USA: liː'viː· UK: leviː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása