COVID-19 Fight
Összesen 77 találat 8 szótárban. Részletek
csekélymn
  1. trifling
   USA: traɪ'flɪ·ŋ UK: traɪflɪŋ
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
  1. slim
   USA: slɪ'm UK: slɪm
  1. rég slight
   USA: slaɪ't UK: slaɪt
  1. irod scant
   USA: skæ'nt UK: skænt
  1. remote
   USA: riː·moʊ't UK: rɪmoʊt
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. átv meagre
   UK: miːgər
  1. meager
   USA: miː'gəː· UK: miːgə
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
  1. A joghurt igen csekély mennyiségű tejcukrot tartalmazhat.
    1. Yoghurt may contain a very low amount of lactose.
  2. Gondold át mielőtt döntesz - mondta csendes hangon.
    1. Think it over before you decide - he said in a low voice.
  3. Valamennyien nagyon mélyen meghajoltak királynőjük előtt.
    1. They all bowed very low to their Queen.
  1. little
   USA: lɪ'tʌ·l UK: lɪtl
  1. exiguous
   UK: egzɪgjʊəs
csekélyebbmn
  1. minor
   USA: maɪ'nəː· UK: maɪnər
  1. lesser
   USA: le'səː· UK: lesər
  1. less
   USA: le's UK: les
csekély emberfn
  1. smatterer
   UK: smætərə
csekély érctartalomfn
  1. baseness
   UK: beɪsnes
csekély értékmn
  1. tinhorn
   UK: tɪnhɔːn
csekély értékűkif
  1. tinhorn
   UK: tɪnhɔːn
csekély értékű apróságmn
  1. picayune
   USA: pɪ"kiː·yuː'n
csekélyértékűségfn
  1. baseness
   UK: beɪsnes
csekély értelműfn
csekély eshetőségkif
  1. slim chance
   USA: slɪ'm tʃæ'ns UK: slɪm tʃɑns
csekély fizetésfn
  1. biz GB screw
   USA: skruː' UK: skruː
csekély fontosságúmn
  1. trivial
   USA: trɪ'viː·ʌ·l UK: trɪvɪəl
csekély haszonkif
  1. narrow margin of profit
   USA: ne'roʊ· mɔ'rʤʌ·n ʌ·v prɔ'fʌ·t UK: næroʊ mɑʤɪn ɔv prɔfɪt
csekély illetményfn
  1. pittance
   USA: pɪ'tʌ·ns UK: pɪtns
csekély jelentőségűmn
  1. marginal
   USA: mɔ'rʤʌ·nʌ·l UK: mɑʤɪnl
  1. it is of little amount
   USA: ʌ·t ʌ·z ʌ·v lɪ'tʌ·l ʌ·maʊ'nt UK: ɪt ɪz ɔv lɪtl əmaʊnt
csekély jövedelműekkif
  1. lower income brackets
   USA: loʊ'əː· ɪ'nkʌ"m bræ'kʌ·ts UK: loʊər ɪŋkʌm brækɪts
csekély/kis számfn
  1. fewness
   UK: fjuːnəs
csekély, könnyümn
  1. slight
   USA: slaɪ't UK: slaɪt
csekély létszámúkif
  1. small in numbers
   USA: smɔː'l ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: smɔːl ɪn nʌmbəz
  1. few in number
   USA: fyuː' ɪ'n nʌ'mbəː· UK: fjuː ɪn nʌmbər
csekély mértékbenmn
  1. little
   USA: lɪ'tʌ·l UK: lɪtl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása