COVID-19 Fight
Összesen 61 találat 8 szótárban. Részletek
csodálatfn
  1. wonder
   USA: wʌ'ndəː· UK: wʌndər
  1. marvel
   USA: mɔ'rvʌ·l UK: mɑvl
  1. admiration
   USA: æ"dməː·eɪ'ʃʌ·n UK: ædməreɪʃn
csodálatoshsz
  1. wondrous
   USA: wʌ'ndrʌ·s UK: wʌndrəs
  1. wonderful
   USA: wʌ'ndəː·fʌ·l UK: wʌndəfəl
  1. prodigious
   USA: prʌ·dɪ'ʤʌ·s UK: prədɪʤəs
  1. portentous
   USA: pɔː·rte'ntʌ·s UK: pɔːtentəs
  1. noble
   USA: noʊ'bʌ·l UK: noʊbl
  1. miraculous
   USA: məː·æ'kyʌ·lʌ·s UK: mɪrækjʊləs
  1. marvelous
   USA: mɔ'rvʌ·lʌ·s UK: mɑvələs
  1. marvellous
   UK: mɑvələs
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. amazing
   USA: ʌ·meɪ'zɪ·ŋ UK: əmeɪzɪŋ
  1. Márpedig azt el kell ismerni, hogy ruházata igazán csodálatos.
    1. And I will say that his clothes are rather amazing.
  1. admirable
   USA: æ'dməː·ʌ·bʌ·l UK: ædmərəbl
csodálatosanhsz
  1. wondrously
   UK: wʌndrəsliː
  1. wondrous
   USA: wʌ'ndrʌ·s UK: wʌndrəs
  1. wonderfully
   USA: wʌ'ndəː·fliː· UK: wʌndəfəliː
  1. prodigiously
   USA: proʊ·dɪ'ʤʌ·sliː· UK: prədɪʤəsliː
csodálatos dologfn
  1. portent
   USA: pɔː'rte·nt UK: pɔːtent
  1. marvel
   USA: mɔ'rvʌ·l UK: mɑvl
csodálatos eredménnyel járómn
  1. wonderworking
   UK: wʌndəwəːkɪŋ
csodálatos eseményfn
  1. prodigy
   USA: prɔ'dʌ·ʤiː· UK: prɔdɪʤiː
csodálatos, fantasztikus, bámulatosmn
  1. marvellous
   UK: mɑvələs
csodálatosképpenkif
  1. for a wonder
   USA: frəː· eɪ' wʌ'ndəː· UK: fəː eɪ wʌndər
csodálatos módonhsz
  1. miraculously
   USA: məː·æ'kyʌ·lʌ·sliː· UK: mɪrækjʊləsliː
csodálatos tehetségfn
  1. prodigy
   USA: prɔ'dʌ·ʤiː· UK: prɔdɪʤiː
csodálatos volta vminekfn
  1. miraculousness
   UK: mɪrækjʊləsnɪs
csodálatra méltómn
  1. admirable
   USA: æ'dməː·ʌ·bʌ·l UK: ædmərəbl
csodálattalhsz
  1. admiringly
   USA: æ·dmaɪ'rɪ·ŋliː· UK: ədmaɪərɪŋliː
elbűvölő, csodálatosmn
  1. fascinating
   USA: fæ'sʌ·neɪ"tɪ·ŋ UK: fæsɪneɪtɪŋ
milyen csodálatoskif
  1. how lovely
   USA: haʊ' lʌ'vliː· UK: haʊ lʌvliː
elmerül a csodálatábani
  1. be lost in admiration
   USA: biː· lɔː'st ɪ'n æ"dməː·eɪ'ʃʌ·n UK: biː lɔst ɪn ædməreɪʃn
az a csodálatos, hogykif
  1. the wonder is that
   USA: ðiː· wʌ'ndəː· ʌ·z ðʌ·t UK: ðiː wʌndər ɪz ðət
elmerül vminek a csodálatábani
  1. be lost in admiration
   USA: biː· lɔː'st ɪ'n æ"dməː·eɪ'ʃʌ·n UK: biː lɔst ɪn ædməreɪʃn
csodálatfn
  1. e Verwunderung
   fɛɐ'vʊndərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verwunderungen
   1. birtokos eset:
   2. Verwunderung
  1. e Bewunderung
   bə'vʊndərʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bewunderungen
   1. birtokos eset:
   2. Bewunderung
csodálatba ejti
  1. wundern
   'vʊndɐn
  1. Erstaunen
   ɛɐ'ʃtaʊnən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása